Til hovedsiden | Hvorfor varmforzinke?

 

Ti gode grunner for varmforzinking

1. Kostnader

I de aller fleste tilfeller er varmforzinking billigere enn alternative beskyttelsesmetoder. Påføringen er langt mindre arbeidskrevende enn andre metoder.

2. Levetid

Mer enn 150 års praktisk erfaring beviser varmforzinkingens fordeler. 25 - 50 års levetid er normalt i marint og industrielt miljø. 50 - 100 år er normalt i innlandet.

3. Levetidskostnad

Lav påføringskostnad og lang levetid betyr at varmforzinking er den mest økonomiske metode for å beskytte stål over lengre tid. Lite eller inget behov for vedlikehold gjør varmforzinking til det selvklare alternativ for kompliserte konstruksjoner med krav til sikkerhet, og der vedlikeholdsarbeid vil falle uforholdsmessig kostbart.

4. Pålitelighet

Varmforzinking er en enkel, sannferdig og lett kontrollerbar prosess. Den avslører lett dårlig forarbeid.

5. Tidsbesparing

Varmforzinking gir et komplett beskyttende belegg på få minutter. Et malingssystem med tilsvarende beskyttelsestid kan det ta opp til en uke å påføre.

6. Slitasjebestandighet

Varmforzinking er en unik prosess. Den gir et belegg som er legert med (bundet til) stålet. Ingen annen overflatebeleggingsmetode gir noe tilsvarende. Dette betyr at varmforzinket stål har en overtruffen bestandighet mot mekaniske påkjenninger ved håndering, lagring, transport og bruk. Det betyr også at varmforzinking egner seg spesielt godt for gjenstander som utsettes for mekanisk slitasje.

7. Dekkevne

Ved neddypping i smeltet zink får en belegg på alle overflater. Også på innvendige flater i tynne rør og trange spalter, på kanter, hjørner, hulrom osv. som ville være umulig å få belagt på annen måte. Belegget blir dessuten ekstra tykt på hjørner og kanter.

8. Dobbeltvirkning

Varmforzinking beskytter stålet på to måter. Zinkbelegget korrodererer (tæres) meget langsomt og gir en lang levetid. Dessuten beskytter zinken katodisk hvis belegget skades. Ved borhull, klippkanter eller riper dannes et galvanisk element som gjør zinken til en offeranode, og beskytter stålet i skaden mot korrosjon.

9. Enkel kontroll

Varmforzinking er enkelt å kontrollere. Er belegget jevnt, uten bare flekker og ser fint ut så er det bra. Beleggets tykkelse måles enkelt med et magnetisk, ikke-destruerende måleinstrument.

10. Hurtig montering

Varmforzinket stål er klart til bruk umiddelbart etter avkjøling og kontroll. Stålet kan males hvis det ønskes en annen farge eller om miljøet er ekstra aggressivt. Beleggets gode slitasje- og slagbestandighet gjør at det sjelden oppstår skader ved transport og montering. Utbedring før montering er derfor ikke nødvendig. 

Til hovedsiden | Hvorfor varmforzinke?