Til hovedsiden | Zink i miljø

 

Egenskaper og bruk av zink

Zink har mange egenskaper som gjenspeiles i dens varierte bruk


Egenskap

 Første bruk

 Sluttbruk

· Reaktivt med stål 
·  Korrosjonsresistent
  · Elektrokjemisk

Korrosjonsbeskyttelse (varmforzinking, sprøyteforzinking, elforzinking, zinkrik maling)

Bygninger/konstruksjoner, energi/kraft, infrastruktur, bilindustri, jordbruksindustri

  · Lavt smeltepunkt
 · Flytende
  · Overflatebehandling
  · Sterkt

Pressformede produkter Bildeler, husholdningsartikler, møbler, leker, verktøy etc.
 · Elektrokjemisk Batterier  Biler/transportmidler, datamaskiner, medisinsk utstyr, forbruksvarer
 · Kjemisk Zinkoksid, Zink syre Dekk, mange typer gummiprodukter, malingsfarge, keramikk, elektrostatisk kopipapir
 · Essensielt tilskudd Zink blanding Matvareindustri, dyrefor, kunstgjødsel
 · Helsebringende Zink blanding Farmasøytisk industri, kosmetisk industri

Kilde: International Zinc Association (IZA)

 


 
   
   

Til hovedsiden | Zink i miljø