Til hovedsiden | Zink i miljø

 

Syv fakta om zink som det er viktig å være klar over

1. Zink er naturlig

Zink er en gave fra naturen til nytte for menneskeheten. Zink eksisterer naturlig i luft, vann og jord. Zink er tilstede overalt i naturen og blir kontinuerlig transportert rundt i naturen ved en naturlig prosess (vind, vann, is, skogsbranner, orkaner og vulkanutbrudd)

2. Zink er viktig for miljøet

Alt liv på jorden har utviklet seg i nærvær av zink, som er brukt av naturen i mange biologiske prosesser. Alle levende organismer – inkludert mennesker, dyr, fisk, planter og mikroorganismer – trenger zink for å vokse og utvikle seg. Zink-inntak reguleres naturlig og automatisk av hver organisme.

3. Zink beskytter stål

Et av zinkens mest bemerkelsesverdige egenskaper er dets evne til å beskytte stål mot korrosjon. Korrosjon er kostbart – estimert til å koste ca. 4% av BNP i industrialiserte land. Stålets varighet forbedres kraftig når det blir belagt med zink. Intet annet kjent materiale kan gi stål en slik effektiv og kostnadseffektiv beskyttelse mot korrosjon.

4. Zink sparer ressurser

Ved å beskytte stål mot korrosjon og dermed forlenge dets levetid, hjelper zink med å spare energi som ellers ville vært nødvendig for raskt å erstatte korroderte stålkonstruksjoner og stålprodukter. Det har blitt anslått at zinkbelagt stål i Sverige sparer landet for energiproduksjon tilsvarende et atomkraftverk hvert år. Ved å bidra til lavere energiforbruk bidrar derfor zinkbelagt stål positivt til problemet med klimaendringer.

Livstidskostnader ved offentlig infrastruktur viser hvor betydelig disse besparelsene er: lengre tid mellom hvert vedlikehold, lavere vedlikeholdskostnader, lenger tilbakebetalingsperiode på investeringen.

5. Zink kan resirkuleres

Pr. i dag kommer ca. 30% av de globale zink leveransene fra resirkulert zink. Ca. 80% av all zink brukt i dag vil bli resirkulert i fremtiden. Grunnet den lange levetiden for mange zinkbelagte produkter og konstruksjoner – langt over 100 år i enkelte tilfeller – er mye av zinken som er brukt for lang tid siden fortsatt ”i tjeneste”. Resirkuleringsteknologi for zink blir mer og mer avansert og tilgangen på zink som kan resirkuleres øker også. Zink kan resirkuleres i det uendelige, uten tap av dets fysiske eller kjemiske egenskaper, og utgjør derfor en viktig og varig ressurs også for de fremtidige generasjoner.

6. Zink beskytter menneskenes helse

Ny medisinsk forskning viser at zink er viktig for mange vitale funksjoner i kroppen, blant annet at immunsystemet skal fungere skikkelig og overføring av nervesignaler til hjernen. Tilførsel av zink har vist seg vellykket i behandlingen mot barnesykdommer som diaré, lungebetennelse og malaria. Zink er også kjent for å være helt vital for funksjonen til mer enn 300 enzymer i menneskekroppen. Forskning har likevel vist at ca. halvparten av verdens befolkning er i faresonen for å lide av underskudd på zink. Tallet er enda større for utviklingsland og blant fattige befolkninger. Zinktilskudd har vist seg å være en effektiv og billig behandling som kan gi store forbedringer i helsen til grupper i faresonen.

7. Zink bidrar til samfunnets velbehag

Zink benyttes til å rense vann og er dermed et lite bidrag til et av de store miljøproblemene på jorden. Resirkulerbare zink-batterier som benyttes i elektriske biler tilbyr en annen løsning på problemet med dårlig luftkvalitet i de store byene. Zink er en viktig ingrediens i farmasøytiske produkter som blant annet kremer for daglig beskyttelse av huden, og beskyttelse mot de farlige UV-strålene fra solen. Zink trengs i gjødsel for å øke avlinger og på en slik måte også skaffe mat til verdens voksende befolkning. Og zink er tilstede hver dag, overalt; i våre hjem og husholdningsartikler, møbler, verktøy, leker, på våre kontorer og i datamaskiner, i våre biler, tog og fly.

Kilde: International Zinc Association (IZA

 


 
   
   

Til hovedsiden | Zink i miljø