Til hovedsiden | Zink i miljø

 

Høy gjenvinningsgrad

 

Nærmere 80% gjenvinningsgrad!

Zink er hovedråmaterialet ved galvanisering. Zink er et varig resirkulerbart metall. Zink kan resirkuleres om og om igjen i det uendelige uten noen form for tap av fysiske eller kjemiske egenskaper. Dette er en stor fordel for varmforzinkingsprosessen som sikrer zinkens miljømessige varighet og kostnadseffektivitet. Ved produksjon av zink fra gjenvunnet materiale er dessuten energibehovet kun 4-5% av behovet ved produksjon fra malm.

Zinkbad

Ca. 30% (3 millioner tonn) av verdens zinkforbruk kommer fra resirkulerte kilder. Denne prosenten vil øke med økt miljøfokusering og forbedret resirkuleringsteknologi og økt fokus på resirkulering.

Det estimeres at ca. 80% av all zink som er tilgjengelig for resirkulering faktisk blir resirkulert. Dette betyr at mye av zinken som brukes i dag har trolig blitt brukt før. For eksempel så inneholder bilen du kjører i opptil 10 kg av resirkulert zink – hovedsakelig i karosseriet – og når bilen vrakes så kan karosseriet lett gjøres om til nye bildeler av identisk kvalitet. Selv zinkoksid brukt i bildekk kan resirkuleres for å lage nye dekk.

Tabellen nedenfor illustrerer hvorfor galvanisering er en viktig kilde for resirkulert zink:

Kilder for resirkulert zink:

Skrap fra messingprodukter 42%

 Skrap fra galvaniserte  produkter

27%

 Skrap fra formpressede produkter

 16%

 Filterstøv fra stålindustri

 6%

 Halvfabrikata som inneholder  zink

 6%

 Kjemisk industri

 2%

 Andre kilder

 1%
100%

Kilde: International Zinc Association (IZA)

Resirkulering av galvaniserte produkter

At stål er zinkbelagt er intet hindrer for at stål kan resirkuleres. Galvanisert stål resirkuleres sammen med annet stål under prosessen med å produsere det nye stålet; zinken skilles ut tidlig i prosessen.

 


 
   
   

Til hovedsiden | Zink i miljø