Til hovedsiden

 

Standarder

For stykvis varmforzinkning angives bl.a. kvalitetskrav ifølge dansk standard, som også er international standard:

Standard DS/EN ISO 1461 ”Varmforzinkning. Belægninger på emner af jern og stål, påført ved varmforzinkning. Specifikationer og prøvningsmetoder”

Almene krav:


Standarden angiver, at zinklagets udseende, tykkelse, struktur, fysiske samt kemiske egenskaber, påvirkes af materialets kemiske sammensatte masse, og af forholdene ved varmforzinkning. Kravene til information mellem varmforzinkere og kunde findes i en serie bilag til standarden.

Nogle varmforzinkningsfirmaer er kvalitetssikrede efter DS/EN ISO 9000. Normalt er laveste lagtykkelseskrav gældende og udseende, som det angives i standarden DS/EN ISO 1461.

For at ovenstående krav kan opfyldes, skal kunden give varmforzinkeren oplysninger om stålkvalitet og ønsket lagtykkelsesklasse ifølge standarden.

Tykkere belægning end foreskrevet i ISO-standarden:


I nogle tilfælde kan det være ønskeligt med tykkere belægninger end angivet i standarden. Det kan f.eks. være tilfældet i mere aggressive miljøer, eller hvor man ønsker ekstra lang levetid.

I DS/EN ISO 1461, afsnit 6.2.1 angives, at specifikationen af sådanne tykkere belægninger skal aftales mellem varmforzinkeren og køber, da det f.eks. stiller ekstra krav til stålets kemiske sammensætning og/eller sandblæsning.

I de øvrige kolonner angives de vejledende samt grænseværdierne for silicium, som stålet bør indeholde for at få de tykkere zinklag.

Standarden stiller også krav til:

• Måling af lagtykkelse
• Udseende
• Kontrol af vedhæftning.

Der findes en speciel standard for gevind. Her gives information om muligheden for at underskære det udvendige gevind eller overskære det indvendige gevind.

Materialetykkelse

mm

Stål > 6

Stål > 3 - < 6

Stål >1,5 - < 3

Stål < 1,5

Støbegods > 6

Støbegods < 6

 

Lokal lagtykkelse

 

 

70

55

45

35

70

60

Middel lagtykkelse

Ám

85

70

55

45

80

70

Lagtykkelse på varmforzinket stål iht DS/EN ISO 1461.

 

Lagtykkelse

Ám

Fe/Zn 115

Fe/Zn 165

Fe/Zn 215

Anbefalet siliciumindhold

 

0,18

0,25

0,32

Græseværdi Silicium

 

0,15-0,21

0,22-0,28

0,29-0,35

Vejledende og grænseværdier for silicium, hovor højere lagtykkelseseslag ønskes.

Tyndplade varmforzinkes efter amerikansk standard ASTM. Der findes også en svensk standard for varmforzinkning af tyndplader, men denne følger forskrifterne for zinkbelægning i den amerikanske standard, som også bruges internationalt.

 

Varmforzinkning av tyndplader - Lagtykkelse

Beteckning
 
Min. lagtykkelse
g/m 2
 
Min. lagtykkelse
Ám*)
350
 
350
300
 
(25)
275
 
275
235
 
(20)
225
 
225
195
 
(16)
200
 
200
170
 
(15)
140
 
140
120
 
(10)
100
 
100
85
 
(7)


Belægning på begge sider af en kvadratmeter. Minimumsværdien gælder kun for en prøve.

*) Belægning i mikrometer på en side (kun til information).

Nordic Galvanizers’ tekniske leveringsbetingelser for varmforzinkning som lønarbejde  Updatet October 2017

Nordic Galvanizers’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser Updatet October 2017

 

 

 


 

Til hovedsiden