Hem | Om Nordic Galvanizers | Varmförzinkningsföretag | Varför varmförzinka? | När?Var?Hur? | Att tänka på | Val av stål | Korrosion | Zink+färg | Standarder | Zink i miljön | Litteraturservice | Övriga intressenter | Endast för varmförzinkare

 

Nordisk Förzinkningsförening har bytt namn till

Nordic Galvanizers!

Tidigare har det funnits landsavdelningar inom förzinkningsföreningen i nordens olika länder. Under 2005 beslöts det

att dessa skulle slopas och att all verksamhet skulle bedrivas inom den nordiska föreningen.Finland har dock kvar sin

landsavdelning. I samband med detta kändes det naturligt att välja ett namn som fungerar

på alla nordens språk.

 

Om Nordic Galvanizers - NG

Nordic Galvanizers är branschorganisationen för varmförzinkningsföretag i Norden. Tillsammans med zinkproducenten Nya Boliden, med verksamhet i Kokkola, Finland samt i Odda, Norge, driver föreningen

ett informationskontor som är beläget i anslutning till Tekniska Högskolan i Stockholm.

Informationskontorets uppgift är att serva användare av varmförzinkat gods i ytbehandlings-, korrosions-, miljö-, utbildnings- och tekniska frågor. Andra viktiga uppgifter är forskning och standardisering samt att verka som remissorgan i ytbehandlingsfrågor.

Genom NG är de nordiska varmförzinkarna också lierade med European General Galvanizers Association  (EGGA) och International Zinc Association (IZA), vilket innebär att det finns tillgång till det mesta

av kunskapen som rör zink och dess användning.

Informationskontoret arbetar framför allt med råd och vägledning i förzinkningsfrågor till kunder och presumtiva kunder. Rådgivningen sker via telefon, fax, mail och brev från kontoret samt vid konferenser

eller på plats i form av interna kurser.

Informationskontorets personal biträder också vid besiktningar och reklamationer inom området.

Nordic Galvanizers har givit ut ett antal böcker och broschyrer, bl a "Handbok i varmförzinkning" och broschyren "Val av stål vid varmförzinkning", vilka alla vägleder kunden i olika situationer. På miljö-

sidan finns boken "Zink - resurs och/eller hot", som är en faktaredovisning om zinks användning och påverkan på vår natur. Se vidare i vår litteraturservice.

Lite varmförzinkningshistoria

1700-talet I Frankrike används varmförzinkning till hushållsartiklar (kastruller) i stället för den dyrare förtenningen
1800-talet I England används varmförzinkad plåt till skeppsbyggen och hustak. Även varmförzinkad spik kommer.
1837 Den moderna varmförzinkningen föds genom att fransmannen Sorel får patent på en fluss, som i princip är den som fortfarande används.
1870-talet De första nordiska anläggningarna startades i Sikeå och Karlskrona.
1895 Stockholms Galvaniseringsfabrik startade
1930-talet Österrikaren Bablik gav ut den första varmförzinkningshandboken kallad för varmförzinkarnas bibel.
1950 Nordisk Förzinkningsförening bildades av Danmark, Finland, Norge och Sverige.
1970-talet Samarbetet med zinkproducenterna inleds.
1991 Island inträder i föreningen, som nu gör skäl för sitt namn.
2005

Danmark, Norge och Sverige slopar sina landsavdelningar inom föreningen och all verksamhet bedrivs fortsättningsvis inom den nordiska föreningen. Finland har fortfarande kvar sin landsavdelning. Det beslutas att föreningen skall byta namn till Nordic Galvanizers.

 

Post- och kontorsadress: Drottning Kristinas väg 48, SE-114 28 STOCKHOLM.

Tel: + 46 (0)8 446 67 60  Fax: + 46 (0)8 446 67 67  E-mail: info@nordicgalvanizers.com
Postgiro: 40 61 20 - 6  Bankgiro: 348 - 4474
Org.-nr: 556106-9492  Moms- och VAT-nr: SE556106949201

 

Hem | Om Nordic Galvanizers | Varmförzinkningsföretag | Varför varmförzinka? | När?Var?Hur?| Att tänka på | Val av stål | Korrosion | Zink+färg | Standarder | Zink i miljön | Litteraturservice | Övriga intressenter | Endast för varmförzinkare