Litteratur och faktablad

Nedan angivna böcker och broschyrer kan beställas från Nordic Galvanizers Informationskontor . Maila din beställning till  info@nordicgalvanizers.com

Handbok i Varmförzinkning samt flera särtryck är även nedladdningsbara som pdf:er, se nedan.

TitleLanguagePrice (SEK)
Håndbog om varmforzinkning 
Kuumasinkityskäsikirja 
Galvanizing Handbook 
Håndbok i varmforzinking 
Handbok i varmförzinkning   
Danish, Finnish, English, Norwegian, Swedish  50
Praktiske råd ved varmforzinkning 
Käytännön neuvoja kuumainkitykseen 
Praktiska råd vid varmförzinkning
Danish, Finnish, Swedish 50
Galvanizing and Sustainable Construction  
Varmförzinkning och hållbart byggande 
English, Swedish 50
Zinc in the Society and in the Environment  
Zink – resurs och/eller hot?       
English, Swedish 200
ZINK – et metal i kredsløbet 
SINNKI – metalli osana kiertokulkua 
Zink – et metall i naturens kredsløb 
Zink – en metall i kretsloppet 
Danish, Finnish, Norwegian, Swedish  Kostnadsfri
Metaller – i samhälle och miljö SwedishKostnadsfri

Downloadable documents in Danish:

Måling af zinklagtykkelser

Reparation af skader i zinkbelægninger Updated January 2019

 Varmforzinkning med garanti

Tykkelse af zinklag på svejsesømme efter varmforzinkning

Klargøring af jern- og stålemner til varmforzinkning

Varmforzinkning og korrosionskategorier Updated October 2017

Hvidrust – hvorfor dannes det? Hvordan undgås det?

Valg af stål til varmforzinkning Updated January 2019

Downloadable documents in English:

Galvanizing Handbook

Repair of damages in zinc layers

Hot Dip Galvanizing and corrosion categories Updated October 2017

 Steels suitable for galvanizing Updated May 2019

Galvanized steel and galvanic corrosion

Branch standard – Finishing and renovation

Branch standard – Coating thickness control

Branch standard – Adhesion test

Downloadable documents in Finnish:

Tärkeää tietoa kuumasinkitystä teräksestä eläinrakennuksiss

Downloadable documents in Swedish:

Handbok i varmförzinkning Updated April 2019 

Val av stål vid varmförzinkning Updated May 2019 

Varmförzinkat stål – det miljövänliga alternativet 

Varmförzinkning och miljön 

Galvanisk korrosion i stallmiljöer 

Tips 

Branschstandard – Efterbearbetning och reparation 

Branschstandard – Skikttjocklekskontroll 

Branschstandard – Vidhäftningsprovning  

For members
Svenska