Insinööreille

Pitkä huoltovapaa käyttöikä on yksi kuumasinkityksen suurimmista eduista korroosiosuojana. Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi on tärkeä muistaa muutamia asioita:

Teräksen pii- ja fosforipitoisuudella on suuri vaikutus tulokseen

Kuumasinkitys on kemiallinen reaktio teräksen ja sinkin välillä – siksi teräksen koostumuksella on suuri vaikutus tulokseen! Materiaalia ostettaessa on tärkeää ilmoittaa, että teräksen on sovelluttava kuumasinkitykseen. Sopivan materiaalin pii- ja fosforipitoisuus on alle 0,03 painoprosenttia tai piipitoisuus yli 0,14 painoprosenttia. Kerrospaksuus kasvaa piipitoisuuden noustessa yli 0,14 painoprosentin. Liian suuri kerrospaksuus ei ole toivottavaa, sillä kerroksesta voi tulla hauras. Terästä, jonka piipitoisuus on yli 0,35 painoprosenttia, ei yleensä käytetä kuumasinkitykseen.

Rakennesuunnittelu ja materiaalin leikkaus

uuret rakenteet, etenkin jos ne hitsataan yhteen niin, että muodostuu mekaanisia jännityksiä, kannattaa kuumasinkitä pienempinä segmentteinä, jotka yhdistetään toisiinsa pulttiliitoksilla. Jännitykset voivat antaa periksi kuumassa sinkkikylvyssä ja aiheuttaa muodonmuutoksia. Muodonmuutoksen riski koskee myös suurempia, tasaisia levypintoja, joiden materiaalipaksuus on alle 3-4 mm, jotka on jäykistettävä. Nordic Galvanizerin ”Kuumasinkitysoppaassa” on kuvia ja kuvauksia siitä, miten kuumasinkitykseen soveltuvat rakenteet tulisi suunnitella. Katso myös ”Rakennesuunnittelu”. (http://nordicgalvanizers.com/c-2/?lang=fi)

Terminen leikkaus vaikuttaa teräs leikkauspintaan niin, että sekä reaktiivisuus että kerroksen tarttuvuus voivat muuttua. Siksi nämä pinnat on hiottava tai suihkupuhallettava ennen sinkitystä hyvän tuloksen varmistamiseksi.

Vältä happopesäkkeitä

Rakenteet on suunniteltava niin, ettei niihin muodostu alle 3 mm:n rakoja. Kuumasinkittävissä tuotteissa päittäishitsit ovat huomattavasti parempia kuin limittäishitsit. On tärkeää, ettei läpimeneviä huokosia synny. Jos esikäsittelyn happoa on tunkeutunut rakoihin tai huokosiin, sitä ei voida myöhemmin poistaa. Sinkki on huonommin juoksevaa kuin happo ja asettuu kuumasinkityksessä raon päälle kanneksi. Jonkin ajan kuluttua happo ja rautasuolat syövyttävät reiän raon päällä olevaan sinkkikerrokseen, jolloin alapuolella oleville pinnoille valuu ruosteenväristä nestettä, joka pilaa niiden ulkonäön.

Happopesäkkeen aiheuttama värjäytyminen.

Oikein tehty reikä

Oikein sijoitetut valumareiät takaavat turvallisen kuumasinkityksen, sisäisen korroosiosuojan ja hyvän valuman – kysy neuvoja kuumasinkitsijältäsi!

Putken on oltava avoin molemmista päistään, ja valumareiät on sijoitettava mahdollisimman lähelle kulmia ja hitsauksia. Huomaa, että rakenteeseen jäänyt neste ja ilma laajenevat kuumassa sinkkikylvyssä ja aiheuttavat räjähdysvaaran, joka vahingoittaa sekä tuotetta että sinkityslaitoksen henkilöstöä. Tästä syystä reiän tekeminen on erittäin tärkeää!

Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu sopivat reikäkoot erikokoisille ontoille profiileille.

Pyöreä
profiili
(mm)
Neliön muotoinen
profiili
(mm)
Suorakulmainen profiili
(mm)
Halkaisija läpi menevä reik
(mm)
20< 2030×1510
30 < 3040×2012
40 < 4050×3014
50 < 5060×4016
60 < 6080×4020
80 < 80100×6020
100 < 100120×8025
120 < 120160×8030
160 < 160200×12030
Putkirakenteiden suositeltavat tuuletusreikäkoot.

Puhtaat pinnat

Kuumasinkittävässä tuotteessa ei saa olla maalia, rasvaa, hitsauskuonaa ja muita vierasaineita! Nämä epäpuhtaudet eivät häviä esikäsittelyssä, vaan pysyvät pinnoilla ja häiritsevät teräksen ja sinkin välistä reaktiivisuutta.

Pintaviimeistelyn tiukentuneet vaatimukset

Kuumasinkitys on ensisijaisesti korroosiosuoja, mutta sillä voidaan luoda myös tyylikkäitä design-pintoja. On kuitenkin tärkeää ILMOITTAA KUUMASINKITSIJÄLLE mahdollisista erityisistä pintakäsittelyvaatimuksista. Jos tuotetta käytetään esimerkiksi arkkitehtonisissa yhteyksissä (julkisivuissa, parvekekaiteissa jne.), tämä olisi otettava huomioon jo teräksen hankinnassa ja rakennesuunnittelussa, ks. edellä olevat kohdat. Lisäksi kuumasinkitsijälle on ilmoitettava pintaviimeistelyn vaatimuksista, jotka voivat vaikuttaa kuumasinkityksen suoritustapaan. Joissakin tapauksissa saattaa kannattaa tehdä koesinkitys muutamalle osalle ennen suuremman tuotemäärän kuumasinkitystä.

Varastointi ja kuljetus

Vastasinkityt tuotteet on varastoitava niin, ettei pinnoille jää kondenssi- tai sadevettä. Muussa tapauksessa mahdollisiin rakoihin voi muodostua valkoista kerrostumaa, jota kutsutaan valkoruosteeksi tai sinkkihomeeksi. Valkoruoste ei yleensä vaikuta tuotteen korroosiosuojaan, vaan sillä on ainoastaan esteettinen merkitys. Sitä tulisi kuitenkin välttää esimerkiksi varastoimalla tuotteita kuivassa ja ilmastoidussa paikassa.

For members
Suomi