Lang og vedlikeholdsfri levetid er en av de største fordelene med varmforsinking som korrosjonsbeskyttelse. For å oppnå optimale resultater er det et par ting man må huske på:

Stålets kisel- og fosforinnhold har store konsekvenser for resultatet

Varmforsinking er en kjemisk reaksjon mellom stål og sink. Derfor har stålets sammensetning store konsekvenser for resultatet! Det er viktig å spesifisere at stålet må være egnet for varmforsinking når det kjøpes inn. Egnet materiale har enten silisium- + fosforinnhold på < 0,03 vektprosent eller silisiuminnhold på > 0,14 vektprosent. Lagets tykkelse øker med økt silisiuminnhold over 0,14 vektprosent. Det er ikke ønskelig med for tykt lag, siden det da kan bli sprøtt. Stål som inneholder mer enn 0,35 vektprosent silisium, brukes vanligvis ikke til varmforsinking.

Konstruksjonsutforming og skjæring av godset

Store konstruksjoner, først og fremst hvis de er sveiset sammen slik at det oppstår mekaniske spenninger, kan med fordel varmforsinkes som mindre deler som boltes sammen. Spenninger kan bli utløst i det varme sinkbadet, noe som kan føre til deformering. Risiko for deformering gjelder også større flate metallflater med godstykkelse opptil 3–4 mm. Disse bør stives av. I Nordic Galvanizers «Handbok i varmförzinkning» finner du bilder og beskrivelser som viser hvordan konstruksjoner som er egnet for varmforsinking, må utformes. Se også«Konstruktionsutformning».(http://nordicgalvanizers.com/c/?lang= no)

Termisk skjæring påvirker stålet i den skjæreflaten, slik at både reaktiviteten og lagets vedheft kan endres. Derfor bør disse overflatene slipes eller sandblåses før de varmforsinkes, slik at du oppnår et godt resultat.

Unngå syrelommer

Konstruksjoner må utformes slik at det ikke oppstår smale spalter på mindre enn 3 mm. Buttsveising er betydelig bedre enn overlappsveising for gods som skal varmforsinkes. Det er viktig at det ikke oppstår gjennomgående porer. Hvis syre fra forbehandlingen har trengt inn i en spalte eller pore, kan den ikke fjernes igjen. Sink er mer tyktflytende enn syre, og under varmforsinkingen legger den seg som et lokk over åpningen. Etter en stund vil syre og jernsalter etse hull i belegget over åpningen. Da renner det ut rustfarget væske på overflatene under, noe som ødelegger utseendet.

Misfarging som følge av syrelomme.

Riktig hulling

Korrekt plasserte dreneringshull gir trygg varmforsinking, innvendig korrosjonsbeskyttelse og god avrenning. Kontakt din varmforsinker for å få råd!

Rør bør være åpne i begge ender, og dreneringshull bør plasseres så nær hjørner og sveiser som mulig. Innestengt væske og luft vil utvides i det varme sinkbadet. Det kan føre til eksplosjoner som både skader godset og personalet i forsinkingsanlegget. Derfor er hulling svært viktig!

I tabellen under ser du egnede hullstørrelser for forskjellige dimensjoner av hule profiler.

Rund
profil
(mm)
Kvadratisk
profil
(mm)
Rektangulær
profil
(mm)
Diameter
på hull
(mm)
20< 2030×1510
30 < 3040×2012
40 < 4050×3014
50 < 5060×4016
60 < 6080×4020
80 < 80100×6020
100 < 100120×8025
120 < 120160×8030
160 < 160200×12030
Egnede hullstørrelser.

Rene overflater

Det må ikke være lakk, fett, slagg fra sveising og annen forurensning på gods som skal varmforsinkes! Denne typen forurensning forsvinner ikke under forbehandlingen, men forblir på overflatene og påvirker reaksjonen mellom stål og sink.

Høyere krav til overflatefinish?

Varmforsinking er først og fremst ment som korrosjonsbeskyttelse, men kan også gi fine designflater. Men det er viktig å INFORMERE VARMFORSINKEREN når det er spesielle krav til overflatefinish. Hvis produktene for eksempel skal brukes i arkitektur (på husfasader, balkongrekkverk og lignende), bør man ta hensyn til det allerede når man kjøper stålet og utformer konstruksjonen, se punktene over. Videre bør varmforsinkeren informeres om kravene til overflatefinish, siden de kan påvirke hvordan varmforsinkingen utføres. I enkelte tilfeller kan det være en fordel å forsinke et par detaljer først før man varmforsinker større mengder.

Oppbevaring og transport

Nylig forsinket gods skal oppbevares slik at det ikke blir liggende kondens eller regnvann på overflatene. Det kan oppstå et hvitt belegg, kalt hvitrust eller hvite blemmer, spesielt der det dannes spalter. Hvitrusten påvirker normalt ikke produktets korrosjonsbeskyttelse og er kun estetisk forstyrrende, men den bør likevel unngås, noe man gjør ved å oppbevare godset på et tørt sted med god ventilasjon.