Information om varmförzinkning

3 January, 2022

Varmförzinkning och korrosivitetsklasser

I vilka korrosivitetsklasser kan varmförzinkat stål användas? Denna fråga är vanligt förekommande, då det ofta bara anges en specifik korrosivitetsklass i upphandlingsunderlaget när ytbehandling ska beställas. […]
3 January, 2022

Varmförzinkning och korrosivitetsklasser

For members
English