Information about galvanizing

19 January, 2024

När är det rätt att blästra i samband med varmförzinkning?

Blästring ingår normalt inte i förbehandlingen inför varmförzinkning, som vanligtvis omfattar avfettning, betning och flussning. Ibland kan det dock vara en stor fördel att även inkludera […]