Varmförzinkning är en mycket effektivt metod att korrosionsskydda stål. Initialkostnaden för varmförzinkning är låg, och detta tillsammans med att den underhållsfria livslängden är mycket lång, gör att varmförzinkning har en ytterst fördelaktig livslängdskostnad i jämförelse med andra korrosionskyddsmetoder på marknaden.Varmförzinkat stål har en grå färgton, vilken smälter in i de flesta miljöer på ett naturligt sätt. Om någon annan färgkulör önskas, går det bra att måla den varmförzinkade ytan. Förutom möjligheten till andra kulörer innebär målningen även en förstärkning av zinkens redan goda korrosionsskydd. Zink är så kallad essentiell – det vill säga livsnödvändig – metall, vilken i små mängder är av stor betydelse för de flesta organismer. En människa behöver cirka 12 mg zink per dag, vilket innebär att världens befolkning tillsammans konsumerar runt 30 000 ton zink per år!   Förutom till korrosionsskydd används zink även i mediciner, legeringar, gummi, gjutgods, som tillskott till djurfoder, som rostskydd i målarfärger mm. Zink ingår också i solkrämer och sårsalvor, och har en mjukgörande och läkande effekt på huden.