Ympäristötuoteseloste – EPD

Eurooppalainen kuumasinkitysjärjestö EGGA (European General Galvanizers Organization), jonka jäsen Nordic Galvanizers on, on laatinut ympäristötuoteselosteen kuumasinkitylle teräkselle.

Ympäristötuoteseloste kertoo tuotteen ympäristöominaisuuksista ja soveltuu kaikenlaisille tuotteille ja palveluille. ISO 14025:n mukainen ympäristötuoteseloste perustuu elinkaarianalyysiin.

Ympäristötuoteseloste on hyvä tapa tarjota tuotteen käyttäjien ja viranomaisten vaatimaa olennaista ympäristötietoa. Taustalla oleva elinkaarianalyysi on lisäksi erinomainen perusta tuotteen ympäristöominaisuuksien jatkuvalle parantamiselle. Talojen ja infrastruktuurin rakentamiseen kuluu suuri osa maailman resursseista, minkä vuoksi ympäristöasioiden merkitys projektien suunnittelussa ja hoitamisessa on kasvanut. Eri rakennusmateriaaleilla on erilainen ympäristökuormitus kiloa kohti – mutta niillä on myös täysin erilaiset ominaisuudet. Kaikenlaiseen rakentamiseen liittyvän ympäristönsuojelun tason arvioinnin uudet standardit ovat siksi välttämättömiä, jotta työ kestävän rakentamisen puolesta on järjestelmällistä.

Elinkaari-informaation (LCI) tieto on tehokas työkalu, kun halutaan tarkastella yksityiskohtaisesti tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. LCI-tiedot voivat kuitenkin tuotteen käyttäjien näkökulmasta olla vaikeasti tulkittavia, minkä vuoksi tuotteen ympäristönsuojelun tason esittely ympäristötuoteselosteen (EPD) avulla yleistyy.

Kuinka voidaan mitata ja arvioida, onko materiaali tai tuote ympäristön kannalta kestävä? Euroopan kuumasinkitsijät ja sinkintoimittajat käynnistivät vuonna 2004 suuren yhteisen projektin tämän alan tietoisuuden lisäämiseksi. Projektin tarkoituksena on tarkastella ympäristön kannalta, miten kuumasinkitysprosessi ja kuumasinkitty teräs pärjää muihin markkinoilla oleviin rakennemateriaaleihin ja pintakäsittelyihin verrattuna. Koottua tietokantaa on päivitetty useaan kertaan, ja tiedot on kerätty yli 1 000 tonnista terästä, joka on kuumasinkitty 66:ssa eri laitoksessa 14:ssa Euroopan maassa. Tulos edustaa tyypillisen kappaleittain kuumasinkityn tuotteen keskiarvoa. Yleensä ympäristötuoteseloste tehdään jollekin tietylle tuotteelle.

Tässä tapauksessa on kuitenkin tehty yleinen ympäristötuoteseloste määritetyn kokoiselle kuumasinkitylle teräslevylle. Ympäristötuoteseloste on ladattavissa osoitteessa www.nordicgalvanizers.com.

Read or download the EPD here:

For members
Suomi