Den europeiske varmforsinkingsorganisasjonen EGGA (European General Galvanizers Association), som Nordic Galvanizers er medlem av, har laget en miljøvaredeklarasjon for varmforsinket stål. En miljøvaredeklarasjon er en måte å kommunisere produktenes miljøegenskaper på, og kan brukes på alle typer produkter og tjenester. Miljøvaredeklarasjoner i henhold til ISO 14025 er basert på livssyklusanalyse.

En miljøvaredeklarasjon er en god måte å møte brukernes og myndighetenes forventninger til relevant miljøinformasjon på. Den bakenforliggende livssyklusanalysen er dessuten et utmerket grunnlag for ytterligere forbedring av et produkts miljøegenskaper. Bygging av hus og infrastruktur står for en stor del av ressursforbruket i verden, noe som har medført at miljøspørsmål har fått en økt betydning ved prosjektering og innkjøp. Ulike byggematerialer har ulike miljøbelastninger per kg – men har også helt forskjellige egenskaper. Nye standarder for vurdering av miljøytelsen til hele byggverk er derfor en nødvendighet for systematisk arbeid med bærekraftig bygging.

LCI-data er et kraftig verktøy når det skal gjøres en detaljert studie av miljøpåvirkningen av produkter og tjenester gjennom hele livssyklusen. LCI-data kan imidlertid være vanskelig å tolke for produktbrukere, og derfor blir det stadig mer vanlig å presentere et produkts miljøytelse ved hjelp av en miljøvareerklæring (EPD).

Hvordan kan man måle/vurdere om et materiale er miljømessig bærekraftig? Et stort felles prosjekt for å øke kunnskapen på dette området ble lansert i 2004 av leverandører av varmforsinking og sink i Europa. Målet med prosjektet var å undersøke hvordan varmforsinkingsprosessen og varmforsinket stål holder seg sammenlignet med andre byggematerialer og overflatebelegg tilgjengelig på markedet. Datainnsamlingen har blitt oppdatert ved flere anledninger og omfattet nylig over 1000 tonn stål, varmforsinket ved 66 forskjellige anlegg i 14 europeiske land. Resultatet representerer gjennomsnittet av et typisk varmforsinket produkt.

Vanligvis er en EPD laget for et bestemt, spesifikt produkt. I dette tilfellet har man imidlertid laget en generell EPD for en varmforsinket stålplate av en bestemt størrelse.

Les eller last ned EPD her: