Den europæiske varmforzinkningsorganisation EGGA (European General Galvanizers Organization), som Nordic Galvanizers er medlem af, har udarbejdet en miljøvaredeklaration for varmforzinket stål.

En miljøvaredeklaration er en måde at kommunikere produkters miljøegenskaber på og kan bruges på alle slags produkter og tjenester. Miljøvaredeklarationer i henhold til ISO 14025 er baseret på livscyklusanalyse.

En miljøvaredeklaration er en god måde at imødekomme brugeres og myndigheders forventninger til relevant miljøinformation. Den bagvedliggende livscyklusanalyse er desuden et fremragende grundlag for yderligere at forbedre et produkts miljøegenskaber. Konstruktion af huse og infrastruktur tegner sig for en stor del af verdens ressourceforbrug. Det har betydet, at miljøspørgsmål bliver stadig vigtigere i planlægning og indkøb. Forskellige byggematerialer har forskellig miljøpåvirkning pr. kg – men har også helt forskellige egenskaber. Det er derfor nødvendigt med nye standarder til at bedømme, hvor miljøvenlige samlede bygningsværker er, for at kunne arbejde systematisk med bæredygtigt byggeri.

LCI-data er et effektivt værktøj, når der skal foretages en detaljeret undersøgelse af produkters og tjenesters miljøpåvirkning i hele deres livscyklus. LCI-data kan dog være vanskelige at tolke for produktbrugerne, og det er derfor mere og mere almindeligt at præsentere et produkts miljømæssige fordele ved hjælp af en miljøvaredeklaration.

Hvordan kan man måle/vurdere, om et materiale eller et produkt er miljømæssigt bæredygtigt? Et stort fælles projekt for at øge viden på dette område blev indledt i 2004 af varmforzinkere og zinkleverandører i Europa. Formålet med projektet var at undersøge, hvordan varmforzinkningsprocessen og varmforzinket stål klarer sig miljømæssigt sammenlignet med andre konstruktionsmaterialer og overfladebelægninger på markedet. Dataindsamlingen er blevet opdateret ved flere lejligheder og omfattede senest over 1000 ton stål, varmforzinket på 66 forskellige fabrikker i 14 lande i Europa. Resultatet repræsenterer gennemsnitsværdien af et typisk stykvist varmforzinket produkt.

Normalt udfærdiges der en EPD (miljøvaredeklaration) til et specifikt produkt. I dette tilfælde er der dog udfærdiget en generel EPD for en varmforzinket stålplade af en bestemt størrelse.


Læs eller download her: