Ongelma
Kuumasinkityt esineet saavat joskus hyvin huokoiseen tai karkean pinnan.

Liian voimakkaan peittauksen aiheuttamia syöpymiä kierteissä ja teräksen pinnassa.

Syntyminen
Syöpymisvaurioita syntyy liian pitkästä peittauksesta. Vauriot voivat olla enemmän tai vähemmän laajenneita ja syvällemeneviä. Tietyssä määrin ne voivat korostua kuumasinkityksessä.

Ylipeittautuminen voi johtua liian pitkästä peittausajasta tai liian voimakkaasta haposta tai molemmista.

Automaattiteräksessä esiintyvät pitkänomaiset sulfidihiukkaset syöpyvät peittauksessa ja perusaineen pinnasta voi tulla rypyläinen.

Voimakkaasti ruostuneet pinnat (kuoppakorroosio) voivat normaalin peittauksen jälkeen näyttää samanlaiselta kuin ylipitkään peitatut (asiakasta tulee huomauttaa ongelmasta ennen kuumasinkitystä).

Tunnistaminen
Syöpymisvauriot on helppo tunnistaa paljain silmin.

Sekaantuminen
Syöpymisvauriot voidaan ehkä sekoittaa karkeaan pinnoitteeseen.

Toimenpiteet
Tutki peittaustapoja sekä peittausaikaa, happokoostumusta että erilaisia materiaaleja.

Vaikutus asiakkaalle
Syöpymisvauriot eivät vaikuta korroosiosuojaan, mutta mitä voimakkaampi vaurio on sitä epäesteettisempi tulee kuumasinkitystä pinnasta.