Problem
Varmforzinkede detaljer får iblant en ”gropete” eller ru overflate.

Årsak
Beiseskader oppstår ved altfor kraftig beising slik at selve materialet blir angrepet. Angrepene kan være mer eller mindre omfattende og dype. Varmforzinkingen vil til en viss grad fremheve ruheten visuelt. Overbeising kan skyldes for lang beisetid, for høy syrekonsentrasjon, svak inhibitor, eller en kombinasjon av disse. Sulfidinneslutninger i automatstål løses ofte i syren, hvilket gir en gropet overflate. Kraftig korroderte overflater (gravrust) kan, selv ved normal beising, få et utseende som minner om overbeising. (Kunden skal gjøres oppmerksom på problemet før varmforzinking finner sted).

Identifisering
Visuelt.

Muligheter til forveksling
Kan muligens forveksles med ru belegg.

Tiltak
Kontrollere beiserutinene med hensyn på beisebad; konsentrasjon av syre og inhibitor, og beisetid.

Ansvarlig
Varmforzinkeren. Unntatt for beiseskader på automatstål dersom det ikke er opplyst at dette er brukt.

Betydning for kunde
Beiseskader har ingen betydning for korrosjonsbeskyttelsen, kun utseende.