Problem
Varmförzinkade detaljer får ibland en mycket “hålig” eller “rå” yta.

Uppkomst
Betskador uppstår vid alltför kraftig betning som angriper själva materialet. Angreppen kan vara mer eller mindre utbredda och och djupgående. I vissa fall kan de förstärkas visuellt efter varmförzinkningen. Den kraftiga betningen kan bero på för lång tid i betbadet eller för kraftig syrakoncentration, eller bådadera. Automatstål med sulfidinneslutningar löses gärna av syran, varvid ytan blir “hålig”. Kraftigt korroderade ytor (gravrost) kan efter normal betning ha liknande utseende som överbetning. Kunden ska uppmärksammas på problemet före förzinkning.

Identifiering
Betskador ses lätt med blotta ögat.

Möjligheter till förväxling
Betskador kan möjligen förväxlas med rå beläggning.

Åtgärder
Se över betrutinerna både när det gäller bettid, syraconcentration och olika material.

Ansvarig
Varmförzinkaren är ansvarig för betskador. När det gäller automatstål är varmförzinkaren dock inte ansvarig för betskador om han/hon inte fått information om detta innan.

Inverkan för kund
Betskador har ingen inverkan på korrosionsskyddet, men ju kraftigare angreppet är, desto mer oetisk blir den varmförzinkade ytan.