Kuplat

Ongelma
Kuplat ovat pieniä, pyöreitä, sileitä kohoumia sinkkipinnalla, jotka esiintyvät yksitellen tai ryhmissä.

Syntyminen
Kuplia voi syntyä, jos peittausvaiheessa vetyä molekyläärisenä pääsee keräytymään teräspinnan virheisiin. Sinkkikylvyn kuumennuksessa vetykaasu tarvitsee lisää tilaa ja painautuu ulos sinkkikerroksesta. Kuplia voi syntyä myös, jos hyvin pieni kohta pinnasta likainen, mutta peittyy kuumasinkityksessä sinkin pintajännityksellä.

Tunnistaminen
Kohoumat voidaan nähdä helposti paljain silmin. Kun kuplia painelee, ne painuvat tai menevät rikki.

Sekaantuminen
Kuplia ei voi sekoittaa muihin poikkeamiin.

Toimenpiteet
Vaihda virheettömään teräkseen tai suihkupuhdista teräs peittauksen sijasta.

Vastuu
Asiakas vastaa, että materiaali ei sisällä minkäänlaisia virheitä (voivat vaikuttaa kestävyyteen). Jos virheet eivät vaikuta kestävyyteen tulee materiaali puhdistaa suihkupuhaltamalla. Kuumasinkitsijä vastaa, että esine on puhdas ennen sinkkikylpyyn upottamista.

Vaikutus asiakkaalle
Sinkkikerroksella huonompi korroosiokestävyys. Vaikutukset tulee määritellä tapauskohtaisesti.

For members
Suomi