Problem
Blåsor är små runda, släta upphöjningar som uppträder separat eller i grupper.

Uppkomst
Blåsor kan uppkomma genom att väte, som tagits upp vid betningen, ansamlas i defekter på stålytan. Vid uppvärmning i zinkbadet behöver vätgasen mer plats och pressar ut zinkskiktet. Blåsor kan också uppkomma om en mycket liten godsyta är förorenad men ändå täcks av zink pga zinkens ytspänning.

Identifiering
Upphöjningarna ses lätt med blotta ögat. Om blåsorna utsätts för tryck slätar de ut sig eller går sönder.

Möjligheter till förväxling
Blåsor kan inte förväxlas med andra avvikelser.

Åtgärder
Byt till ett material utan ytdefekter. Rengör materialet med blästring istället för betning.

Ansvarig
Kunden ansvarar för att materialet inte innehåller några defekter då dessa även kan påverka hållfastheten. Påverkar inte defekterna hållfastheten bör rengöring med blästring utföras.

Varmförzinkaren ansvarar för att godset är rent före doppningen i zinkbadet.

Inverkan för kund
Avvikelsen innebär nedsatt korrosionsbeständighet hos skiktet. Inverkan bör avgöras från fall till fall.