Blærer

Problem
Blærer er små, runde, glatte forhøyninger på overflaten, enkeltvis eller i grupper.

Årsak
Blærer kan dannes ved at hydrogengass, som dannes ved beisingen, samles i uregelmessigheter, groper etc., i ståloverflaten. Ved oppvarming ekspanderer gassen og presser ut zinkbelegget. Blærer kan også skyldes små, forurensede partier, som allikevel dekkes av zinken på grunn av dens overflatespenning.

Identifisering
Visuelt. Ved å trykke på blærene trykkes disse sammen eller sprekker.

Muligheter til forveksling
Ingen.

Tiltak
Bruk materialer uten overflatedefekter. Rengjør med blåsing istedenfor beising.

Ansvarlig
Kunden er ansvarlig for at materialet er uten defekter; kan påvirke holdfastheten. Om ikke defektene har noen betydning på holdfastheten bør rengjøringen være med blåsing. Varmforzinkeren er ansvarlig for at godset er rent for varmforzinking.

Betydning for kunde
Redusert korrosjonsbestandighet på zinkbelegget. Betydningen av dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

For members
Norsk bokmål