Brintblærer

Problem

Blærer er små, runde og glatte forhøjninger på zinkoverfladen, som optræder separat eller i grupper.

Årsag

Blærer opstår ved, at atomar brint (kemisk betegnelse: H) der optages i stålet under bejdsningen. Under varmforzinkningen vil  brinten hurtigt samle sig i defekter/slaggeindeslutninger i stålet og på ståloverfladen, hvor det ved rekombination til molekylært brint (H2) kan danne tryk på flere tusinde atmosfære, og kan derved danne blærer i både inde i stålet og i ståloverfladen under zinkbelægningen.

Brintblærer forekommer normalt kun i stål med lav styrke.

Identifikation

Blærer, der er dannet pga. indeslutninger/defekter i ståloverfladerne ses let med det blotte øje som forhøjninger i zinkbelægningen. Ved tryk på blærerne glattes disse mere eller mindre ud, eller går i stykker.

Risiko for forveksling

Blærer kan ikke forveksles med andre afvigelser.

Foranstaltninger

Udskift stålet med stål i en bedre kvalitet/større styrke og uden overfladefejl.

Brintblærerne kan undgås hvis stålet kan forbehandles ved sandblæsning i stedet for bejdsning evt. kombineret med en kort dypning i bejdsesyren, så optagelsen af brint i stålet begrænses.

Ansvar

Kunden er ansvarlig for valget af stål, herunder om stålet er tilbøjeligt til at danne brintblærer.

Konsekvenser for kunden

Nedsat korrosionsbeskyttelse og eventuel nedsat styrke af stålemnet.

Betydningen af brintblærer og mulighederne for udbedring bør afgøres i hvert enkelt tilfælde.

For members
Dansk