Värjäytyminen

Ongelma
Värjäytymiset ovat alueita, joiden kiilto ja värisävy poikkeaa enemmän tai vähemmän sinkkipinnoitteen yleisväristä. Nämä värilliset kohdat voivat ilmestyä heti sinkityksen jälkeen tai vasta lyhyen ilmassaolon jälkeen.

Syntyminen
Värjäytymiä syntyy, jos sinkkisula sisältää vieraita aineita, jotka helposti hapettuvat ja muodostavat värillisiä oksideja. Nämä värilliset oksidit ovat sinkkikylvyn pinnalla ja tarttuvat esineen pintaan, kun se nostetaan ylös sinkkikylvystä. Alumiinin puute muodostaa esimerkiksi kellertävän värin kadmiumista. Muut aineet voivat muodostaa erilaisia värillisiä oksideja. Nämä oksidit voivat vaikuttaa tarttuvan sinkkisulan kiteytymiseen. Värjäytyminen voi aiheutua myös likaisesta jäähdytysvedestä.

Tunnistaminen
Oikea alumiinimäärä sinkkikylvyssä hillitsee vieraiden aineiden hapettumisreaktioita. Hyvä juoksute vähentää hapettumista. Vaihda huuhteluvesi useammin. Värjäytymiset eivät vaikuta sinkin korroosiokestävyyteen, vaan sillä on ainoastaan esteettinen merkitys.

Sekaantuminen
Ilmiötä ei voi sekoittaa muihin poikkeamiin.

Toimenpiteet
Oikea alumiinimäärä sinkkikylvyssä, hillitsee vieraiden aineiden hapettumisreaktioita. Oikea juoksuteaine vähentää hapettumista. Vaihda huuhteluvesi useammin. Värjäytyminen ei vaikuta sinkin korroosionkestävyyteen, vaan sillä on ainoastaan esteettinen merkitys.

Vastuu
Kuumasinkitsijä vastaa värjäytymisestä.

Vaikutus asiakkaalle
Värjäytymiset vaikuttavat ainoastaan ulkonäköön.

For members
Suomi