Misfarginger

Problem
Misfarginger er når glans og fargetoner avviker mer eller mindre fra zinkbelegget for øvrig. Avhengig av årsak kan større eller mindre partier være misfargede, og misfargingen kan også oppstå etter en kortere eksponeringstid.

Årsak
Misfarginger skyldes at zinksmelten inneholder elementer som kan oksideres og gi fargede oksider. Disse fargede oksider ligger på badoverflaten, og henger ved på godsoverflaten ved heving. Lavt aluminiuminnhold kan være årsak til misfarginger. Oksidene kan påvirke krystallstrukturen i zinkbelegget. Misfarging kan også forårsakes av forurenset kjølevann.

Identifisering
Visuelt, men ses best i skrått innfallende lys.

Muligheter til forveksling
Ingen.

Tiltak
Korrekt aluminiuminnhold motvirker andre elementers oksidreaksjoner. Riktig fluksmiddel reduserer oksidasjon. Bytt skyllevann oftere.

Ansvarlig
Varmforzinkeren er ansvarlig for misfarginger.

Betydning for kunde
Ingen betydning for korrosjonsbestandighet, kun estetisk effekt.

For members
Norsk bokmål