Misfarvninger

Problem

Misfarvninger er områder, hvis glans og farvetone afviger mere eller mindre fra zinkbelægningens udseende i øvrigt. Afhængigt af årsagen kan større eller mindre dele være misfarvede, og misfarvningen kan også kan opstå efter kort eksponeringstid.

Årsag

Misfarvninger opstår, når zinksmelten indeholder andre stoffer, som i visse tilfælde oxideres og giver farvede oxider. Disse farvede oxider findes på overfladen af zinkbadet og afsættes på zinkoverfladen, når emnet tages op af zinkbadet.

Mangel på aluminium i zinkbadet kan medføre gul misfarvning. (Fra cadmium).

Andre stoffer kan også give farvede oxider og oxiderne kan desuden påvirke zinkoverfladens krystallisering.

Misfarvning kan også opstå på grund af forurenet kølevand.

Identifikation

Misfarvningerne ses let med det blotte øje.

Risiko for forveksling

Misfarvninger kan ikke forveksles med andre afvigelser.

Foranstaltninger

Misfarvningerne modvirkes/undgås ved anvendelse af zink med høj renhed.

Den rette mængde aluminium i zinkbadet modvirker dannelsen af oxider med zinkens følgestoffer.

Korrekt sammensætning af flusmiddel reducerer oxideringen.

Udskift kølevand oftere.

Ansvar

Varmforzinkeren er ansvarlig for misfarvninger.

Konsekvenser for kunden

Misfarvning er sjældent forekommende og påvirker kun udseendet,

For members
Dansk