Problem
Missfärgningar är områden vars glans och färgton avviker mer eller mindre från zinkbeläggningens utseende i övrigt. Beroende på orsak kan större eller mindre partier vara missfärgade och missfärgningen kan också framträda efter en kort exponeringstid.

Orsak
Missfärgning uppkommer av att zinksmältan innehåller andra ämnen, som i vissa fall oxideras och ger färgade oxider. Dessa färgade oxider finns på zinkbadsytan och följer med upp på godsytan vid upptagning av godset ur zinkbadet. Aluminiumbrist ger t ex en gulaktig missfärgning från kadmium. Andra ämnen kan ge andra färgade oxider. Dessa oxider kan påverka den vidhäftande zinksmältans kristallisation. Missfärgning kan också erhållas av förorenat kylvatten.

Identifiering
Missfärgningarna ses lätt med blotta ögat särskilt i snett infallande ljus.

Möjligheter till förväxling
Ingen.

Åtgärder
Rätt aluminiummängd i zinkbadet håller tillbaka främmande ämnens oxidationsreaktioner. Bra kvalitet hos flussen reducerar oxidation. Byt sköljvatten oftare.

Ansvarig
Varmförzinkaren ansvarar för missfärgningar.

Inverkan för kund
Missfärgningar påverkar endast utseendet.