Ongelma
Pinnoitteessa saattaa esiintyä alueita, joiden kidekoko eroaa selvästi pinnoitteen yleisestä kidekoosta.

Syntyminen
Kun päällimmäisen sinkkikerroksen kidemuodostus paikallisesti muuttuu ydinmuodostusta noudattaen, syntyy alueita, joissa on hyvin pienikokoisia kiteitä. Ydinmuodostus kiihtyy paikallisen jäähdytysnopeuden kanssa ja jäähdytetyille alueille muodostuu siten pienempiä kiteitä. Myöskin vieraat aineet, jotka vaikuttavat pinnoitteen muodostumiseen, voivat vaikuttaa ydinmuodostukseen.

Peittauksen aikana perusaineeseen tunkeutunut vety voi, kun se poistuu sinkkikerroksen läpi pieninä kuplina, kiihdyttää ydinmuodostusta. Sellaisiin kohteisiin, joihin peittauksen aikana on imeytynyt runsaammin vetyä, kuten erikoisen ruostuneet kohdat tai kuonapesäkkeet, muodostuu herkästi hienokiteisiä sinkkikerroksia.

Tunnistaminen
Ilmiö voidaan tunnistaa helposti.

Sekaantuminen
Ilmiötä ei voi sekoittaa muihin poikkeamiin.

Toimenpiteet
Pinnoitteen kiteytymisvaihtelut täytyy hyväksyä, kun niitä esiintyy, koska ne eivät vaikuta sinkin korroosiosuojauskykyyn eikä mainittavassa määrin ulkonäköön.

Vastuu
Kidekuvioinnin esiintymisestä ei voi olla vastuussa kukaan.

Vaikutus asiakkaalle
Ei minkäänlaista vaikutusta. Ennen vanhaa esineen pintaan haluttiin kidekuviointia (kukkakuvio).