Problem
Med rosemønster menes områder i zinkbelegget der zinkkrystallenes størrelse tydelig avviker fra et ”normalt” zinkbelegg.

Årsak
Områder med små zinkkrystaller oppstår når krystalliseringsforløpet i det ytre zinksjiktet forandres lokalt av økt kjernedannelse. Ulik kjernedannelse kan skyldes ujevn avkjøling av godsets overflate. På flater med hurtigere avkjøling vil det dannes flere kjerner og dermed mindre zinkkrystaller. Kjernedannelsen kan også påvirkes kraftig av fremmedelementer i det ytre zinksjiktet. Krystalliseringen kan også påvirkes av at hydrogengassen, som ble tatt opp ved beisingen, presses ut når zinksjiktet størkner. De små hydrogenblærene virker som krystalliseringskjerner. Dette fremtrer spesielt på steder med større hydrogenopptak, som i flekker med rustent glødeskall. På partier med innvalset slaggstriper, ses ofte små zinkroser da hydrogen samles i stripene og presses ut når zinksjiktet størkner.

Identifisering
Visuelt.

Muligheter til forveksling
Ingen.

Tiltak
Rosemønster må bare aksepteres når det forekommer. Det har ingen betyding for korrosjonsbestandigheten.

Ansvarlig
Ingen. Krystalliseringsforløpet kan ikke påvirkes.

Betydning for kunde
Ingen. Kun estetisk effekt.