Mustat läikät

Ongelma
Mustia pinnoittumattomia läikkiä esiintyy joskus kuumasinkityssä esineessä.

Syntyminen
Mustia läikkiä syntyy silloin, kun sinkittävän esineen pinta ei reagoi sulan sinkin kanssa. Tällaisia ns. tarttumisongelmia esiintyy, kun teräs- tai valurautapinta ei jostain syystä ole puhdas. Hitsauskuona, silikonia sisältävä hitsaussuihke, hilsejätteet, öljy, rasvaläikät, maalit ym. aineet, joita ei voida poistaa normaalilla käsittelyllä, voivat aiheuttaa mustia läikkiä.

Mustia läikkiä voi syntyä myös, jos kappaleet sinkityksen aikana koskettavat toisiaan. Tällöin juoksutteessa oleva kosteus voi aiheuttaa paikallista hapettumista kosketuskohtaan. Mustia läikkiä voi aiheuttaa myös huono tai palanut juoksute ja liian korkea alumiinipitoisuus sinkkikylvyssä.

Tunnistaminen
Mustat läikät on helppo tunnistaa paljaalla silmällä. Naarmuttamalla voidaan myös helposti todeta, että läikässä ei ole sinkkikerrosta.

Sekaantuminen
Mustia läikkiä ei voi sekoittaa muihin virheisiin.

Toimenpiteet
Tarkista, että juoksutekylpy on puhdas ja että sen analyysi on oikea. Huolehdi, että alumiinipitoisuus sinkkikylvyssä on matala (mieluiten max. 0,005 %). Huolehdi, että asiakas ymmärtää, mitä likaisilla pinnoilla tarkoitetaan. Tarkista pinnan puhtaus ja tee tarvittavat toimenpiteet.

Vastuu
Asiakas vastaa, että kuumasinkittävässä esineessä ei ole hitsauskuonaa, silikonipitoista hitsaussuihketta, rasvaläikkiä, maalia yms. Kuumasinkitsijä vastaa, ettei prosessi aiheuta mustia läikkiä.

Vaikutus asiakkaalle
Pienet läikät eivät vaikuta korroosiosuojaan, mutta aiheuttavat epäesteettisiä pintoja. Jos pinnoittamattomien kohtien pinta-ala on suurempi kuin 0,5 % kappaleen kokonaispinta-alasta, pitää kappale kuumasinkitä uudelleen.

For members
Suomi