Bare pletter

Problem

Bare pletter – eller sorte pletter – i form af uregelmæssige, ubelagte overflader af forskellig størrelse, optræder ind imellem på varmforzinket stål.

Årsag

Sorte pletter opstår, når stålets overflade ikke reagerer med den smeltede zink.

Dette problem, også kaldet ‘Vædningsproblemet’j, optræder, når ståloverfladen af forskellige årsager ikke er 100% metallisk ren. Svejseslagge, silikoneholdige svejsesprays, glødeskaller, olier, fedt, maling m.m., som ikke fjernes ved den normale forbehandling, kan føre til, at der dannes ubelagte sorte pletter på overfladen.

Overflader, som ligger sammen under bejdsning eller under varmforzinkningen, kan også give anledning til bare pletter. Bare pletter opstår også i svejste konstruktioner, hvor der pga. manglende gennemstrømningshuller dannes større luftlommer under bejdsning og varmforzinkning.

Bare pletter kan også forårsages af for dårligt eller brændt flusmiddel, og af at aluminiumindholdet i zinkbadet er for højt.

Identifikation

Bare pletter konstateres let med det blotte øje. Man kan også ved at kradse i pletten konstatere, om der er zink på ståloverfladen. Alternativt kan man anvende en magnetisk lagtykkelsesmåler.

Risiko for forveksling

Sorte pletter kan ikke forveksles med andre fejl.

Foranstaltninger

Kontroller om flusbadet er rent og har den rette sammensætning.

Undgå for stor tilsætning af aluminium til smelten (vejledende, maks. 0,01 %)

Informér kunderne om hvilke svejsespray, mærkepenne, kontrastfarver m.m., som fjernes ved normal forbehandling. Kontroller stålets overfladerenhed før varmforzinkning.

Varmforzinkeren bør vejlede om gennemstrømnings- og udluftningshullers placering, så luftlommer undgås.

Ansvar

Kunden er ansvarlig for, at der ikke forefindes svejseslagge, silikoneholdigt svejsespray, fedt, maling m.m. på det stål, som skal varmforzinkes.

Kunden er ansvarlig for, at udluftnings- og gennemstrømningshullers placering er placeret korrekt, hvis der ikke er truffet aftale om, at varmforzinkeren skal bore disse.

Varmforzinkeren er ansvarlig for, at processen ikke giver anledning til sorte pletter pga. mangelfuld udførelse.

Konsekvenser for kunden

Små pletter Ø5 mm eller mindre påvirker ikke korrosionsbeskyttelsen, men medfører visuelt dårligere overflader.

Ved større pletter er reparation eller omforzinkning påkrævet. (Se Info-blad: Reparation af skader i zinkbelægninger).

For members
Dansk