Problem
Svarta fläckar i form av oregelbundna, obelagda ytor uppträder ibland på varmförzinkat gods.

Uppkomst
Svarta fläckar uppstår när godsets yta inte reagerar med den smälta zinken. Dessa s.k. vätningsproblem uppträder då godsytan av någon anledning inte är ren. Svetsslagg, silikoninnehållande svetsspray, glödskal, olja, fetter, färger mm som inte kan avlägsnas i den vanliga förbehandlingen medför att det kan bildas obelagda, svarta fläckar.

Yotor som ligger an mot varandra kan också ge upphov till svarta fläckar beroende på att flussmedlet i kontaktytorna leder till återoxidation av stålytan.

Svarta fläckar kan även orsakas av för dåligt eller bränt flussmedel eller av att aluminiumhalten i zinkbadet är för hög.

Identifikation
Svarta fläckar konstateras lätt med blotta ögat. Genom att repa på den obelagda ytan kan det konstateras att det inte finns något zinkskikt där.

Möjlighet till förväxling
Svarta fläckar kan inte förväxlas med andra fel.

Åtgärder
Kontrollera att flussbadet är rent och har rätt analys. Se till att aluminiumhalten i badet är låg – helst inte över 0.005 %. Upplys kunden om vad förorenade ytor innebär. Kontrollera ytrenheten och sätt in åtgärder vid behov.

Ansvarig
Kunden ansvarar för att svetsslagg, silikoninnehållande svetsspray, glödskal, olja, fetter, färger mm inte förekommer på det god som ska varmförzinkas. Varmförzinkaren ansvarar för att processen inte ger upphov till svarta fläckar.

Inverkan för kund
Små fläckar påverkar inte korrosionsskyddet men ger fula ytor. Större fläckar åtgärdas och vid ytor > 0,5 % av godsytans storlek omförzinkas godset.