Svarte flekker

Problem
Svarte flekker som forekommer mer eller mindre uregelmessig, ubelagte flater forekommer av og til på varmforzinket gods.

Årsak
Svarte flekker oppstår når godsoverflaten ikke reagerer på zinken. Disse fuktingssproblemer skyldes skyldes at godsoverflaten av ulike årsaker ikke er ren. Årsaken kan være sveiseslagg, silikonholdig sveisespray, glødeskall, olje, fett, maling m.m., som ikke fjernes ved normal forbehandling. Ubelagte partier kan også skyldes at detaljer ligger inntil hverandre slik at fluksen i kontaktpunktene gir en reoksidering av ståloverflaten. Svarte flekker kan også skyldes for svak eller brent fluks, og for høyt aluminiumsinnhold i zinkbadet.

Identifisering
Visuelt. Ved å ripe i flekken kan det lett fastslås at det ikke er zinkbelegg.

Muligheter til forveksling
Ingen.

Tiltak
Informer kunden om hva overflateforurensninger kan forårsake. Kontroller, før dypping, at overflaten er ren. Dersom godset ikke er rent etter forbehandlingen, kontroller forbehandlingsbadene, at fluksen er ren, har riktig konsentrasjon, og at zinkbadets aluminiuminnhold er korrekt, maks 0,005 %.

Ansvarlig
Kunden er ansvarlig for at godset leveres fritt for sveiseslagg, sveisespray, fett, olje, maling etc. Varmforzinkeren er ansvarlig for at behandlingen ved dypping ikke fører til at det oppstår bare flekker.

Betydning for kunde
Svarte flekker har en estetisk effekt, større flekker reduserer korrosjonsbeskyttelsen. Mindre flekker utbedres, ved feil > 0,5 % av overflaten reforzinkes detaljen.

For members
Norsk bokmål