Ongelma
Rautasuoloja sisältävät peittaus- ja juoksutejätteet voivat tunkeutua ulos sinkityn esineen huokosista tai halkeamista. Tämän seurauksena aukon ympärillä oleva pinta värjäytyy punaruskeaksi.

Syntyminen
Rakenteissa, jossa on kapeita rakoja halkeamia tai huokosi (hitsisumoja) voi peittaushappoa ja juoksuteainetta jäädä onkaloihin sinkitysvaiheessa. Nämä happamat rautakloridit vioittavat sinkkikerrosta sisältä päin ja syövyttävät siihen pikkuhiljaa reiän. Rautasuolot valuvat sen jälkeen ulos aiheuttaen tyypillisiä ruskean-punaisia läikkiä, jotka vahvistuvat, jos esineen päälle tulee vättä.

Tunnistaminen
Ulos valuneet rautasuolot on helppo havaita.

Sekaantuminen
Ulos valuneita peittaus- ja juoksutejätteitä ei voi sekoittaa muihin poikkeamiin. Lähin vastaavanlaisista on vieras ruoste.

Toimenpiteet
Tämän tyyppinen poikkeama katsotaan aina rakenne- tai valmistusvirheeksi. Kaikki onkalot, halkeamat ja huokoset täytyy tiivistyshitsata, niin, että peittaushappo ja/tai juoksutejäte ei pääse sisään. Ahtaita onteloita ei kuitenkaan saa tehdä niin suuriksi, että sisään suljetun ilman lämpölaajeneminen voisi vioittaa esinettä tai aiheuttaa räjähdysvaaran.

Jos ongelmaa ei huomata ennen kuumasinkitystä (mikä on vaikeaa esim. huokoiset hitsisaumat) ja liian paljon sinkkiä lähtee pois, tulee kolhiintuma korjata sinkkipölymaalilla tai korjauspuikolla.

Vastuu
Asiakas on vastuussa rakenne- ja valmistusvirheistä. Kuumasinkitsijän tulee ilmoittaa asiakkaalle näistä ongelmista esim. lähettämällä “kuumasinkitys”-kirjan.

Vaikutus asiakkaalle
Ulos tunkeutuneet peittaus- ja juoksutejätteet ovat yleensä esteettinen ongelma ja voidaan pestä pois. Liian suuri määrä ulos tunkeutunutta peittaushappoa voi kuitenkin vioittaa liian paljon sinkkiä ja siten alentaa korroosiosuojaa.