Problem
Beise- og fluksmiddelrester som inneholder jernsalter kan renne ut av hulrom, spalter eller porer i det forzinkede godest. Resultatet blir en rødbrun misfarging av nærliggende overflater.

Årsak
I konstruksjoner med trange hulrom, spalter eller porer (sveiser) kan mindre mengder av beisesyre og fluksmiddel innesluttes. De slipper ikke ut av de trange lommene og omdannes til jernklorider. Disse angriper zinkbelegget innenfra, etser hull på dette, jernkloridene renner ut og gir karakteristiske, brunrøde avrenninger. Fargen forsterkes når godset blir vått.

Identifisering
Utrennende jernsalter ses lett.

Muligheter til forveksling
Ingen. Ligner noe på fremmed rust (se ”Fremmed rust”).

Tiltak
Disse typer feil er alltid relatert til konstruksjons- eller produksjonsfeil. Alle hulrom, spalter og porer må helsveises slik at beisesyre og/eller fluksmiddel ikke kan trenge inn. Det må imidlertid ikke lages så store hulrom/lommer at det vil være fare for deformasjoner/eksplosjoner. Dersom større menger zink løses bort, bør skaden, etter vask, utbedres med zinkrik maling eller zinksticsk.

Ansvarlig
Kunden er ansvarlig for at konstruksjonen er riktig utført. Varmforzinkeren bør gjøre kunden oppmerksom på problemene, og hvordan de kan unngås ved riktig konstruksjon, ref. ”Varmforzinking – Konstruksjonsutforming”.

Betydning for kunde
Som regel er dette et estetisk problem, og de brune flekkene kan vaskes av. Ved større mengder utrennende syre kan muligens så mye zink løses at korrosjonsbeskyttelsen forringes.