Galvanointiyritysten yhdistys Pohjoismaissa

Annamme tietoa ja neuvoja kuumasinkitysprosessista, korroosiosuojauksesta ja niihin liittyvistä ympäristökysymyksistä.


Zinc price week 48 2020: 28,49 SEK/kg

. Previous zinc price levels

Lue kuumasinkityn teräksen eksklusiivisista, älykkäistä ja kiinnostavista ratkaisuista kaikkialta Euroopasta!

Kuumasinkitty raudoitus estää raudoituksen korroosioriskin, joka johtaa betonirakenteiden halkeilemiseen ja värjäytymiseen.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kuumasinkityn teräksen sinkkikerros vaikuttaa myönteisesti lämmönkehitykseen paloaltistuksessa, ja että monissa tapauksissa kuumasinkityn teräsrakenteen palonkestävyysluokka on F30 ilman ylimääräistä palontorjuntaa.

Rakenteelle sopivaa korroosiosuojaa valittaessa on huomioitava monia teknisiä tekijöitä.

Nordic Galvanizersilla on monia tärkeitä kumppaneita sekä Pohjoismaissa että muualla Euroopassa.

  • tanska
  • englanti
  • Suomi
  • ruotsi