Branschorganisationen för varmförzinkningsföretag i Norden

Vi ger information och rådgivning om varmförzinkning, korrosionsskydd och därtill relaterade miljöfrågor.
parallax background


Zinkpris vecka 42 2021: 36,20 SEK/kg

. Previous zinc price levels

Läs om exklusiva, smarta och intressanta lösningar med varmförzinkat stål från hela Europa!

Varmförzinkad armering motverkar risken för armeringskorrosion, som leder till sprickbildning och missfärgning hos betongkonstruktioner.

Flera studier har visat zinkskiktet hos varmförzinkat stål har en positiv effekt på värmeutvecklingen vid brandexponering, och att det i många fall är möjligt att klara F30 i brandmotstånd hos en varmförzinkad konstruktion utan något ytterligare brandskydd.

Det är många tekniska faktorer som behöver beaktas då man ska välja lämpligt korrosionsskydd för en konstruktion.

Nordic Galvanizers har många viktiga samarbetspartners, både i de nordiska länderna och i övriga Europa.

  • Danska
  • Engelska
  • Finska
  • Norskt Bokmål
  • Svenska