Korrosionstendenser

I de seneste år er korrosionen reduceret betydeligt både i Danmark og det øvrige Europa. Dette skyldes flere faktorer; den mest åbenbare er atmosfærens reducerede indhold af svovldioxid. Dels er anvendelsen af fyringsolie reduceret, og samtidig indeholder den en lavere mængde svovl end tidligere. Billede 1 viser, hvordan zinkens korrosion i Stockholm har ændret sig som følge af det reducerede udslip af svovldioxid, hvilket også er gældende i Danmark.

Billede 1. Svovldioxid og zinkkorrosion mellem årene 1978-2020 i Stockholm.

Valg af korrosionsbeskyttelse

Ved valg af rustbeskyttelse af stål eller stålkonstruktioner, skal mange tekniske faktorer klarlægges og prøves. Miljøet på montagestedet bør kendes, og belastningerne ved transport, oplagring og montering skal også undersøges. Dette er særlig vigtigt, hvis konstruktionen skal fragtes over lange strækninger f.eks. over hav. Konstruktionens udformning og størrelse, ligesom muligheden for at kunne kontrollere den pålagte overfladebehandling, er også vigtige faktorer.

Der bør også foretages en økonomisk afvejning af alternative løsninger. I de økonomiske overvejelser bør totalomkostningerne for konstruktionen i hele dens levetid tages i betragtning.

Det er vigtigt, at valget ikke sker ud fra initialomkostningerne alene. Totalomkostninger omfatter foruden initialomkostninger også emballageomkostninger ved transport, efterreparation af montageskader, fremtidige vedligeholdelsesomkostninger samt miljøomkostninger osv. Ved en ønsket levetid for en konstruktion på 30 år, bliver 2 til 3 ganges vedligeholdelse i perioden betydeligt dyrere end initialomkostningen, sammenlignet med hvis der vælges en vedligeholdelsesfri korrosionsbeskyttelse. Totalomkostningerne for konstruktionen i hele dens levetid, som initialomkostningerne kun er en del af, kan vise et helt andet billede end det, som blot de første påføringsomkostninger viser.

For at definere den aktuelle korrosivitetsklasse er det hensigtsmæssigt at bruge relevante standarder, se billede 2, der giver eksempler på miljøer for forskellige korrosivitetsklasser, og billede 3, der viser, hvor meget stål og zink der skæres pr. år i de forskellige klasser.

Ved bestemmelse af miljøet og den korrosivitetsklasse, den tilhører, kan der vælges passende korrosionsbeskyttelse.

Billede 2. Eksempler på miljøer for de forskellige korrosivitetskategorier.
Billede 3. Korrosionshastighed i de forskellige kategorier. Korrosionshastighed pr år er i almindelighed højere i begyndelsen af eksponeringen.