For stykvis varmforzinkning angives bl.a. kvalitetskrav i følge dansk standard, som også er international standard: Standard DS/EN ISO 1461 ”Varmforzinkning. Belægninger på emner af jern og stål, påført ved varmforzinkning. Specifikationer og prøvningsmetoder”.

Yderligere oplysninger om zink som korrosionsbeskyttelse findes i standarden EN ISO 14713 ”Protection against corrosion of iron and steel in structures – Zinc coatings – Guidelines and recommendations: Part 1 -General”, samt ”Part 2 – Hot Dip Galvanizing”. Nogle oplysninger, der tidligere fandtes i 1999-udgaven af EN ISO 1461, er blevet flyttet til ISO 14713 ”Part 2”.

Almene krav

Standarden angiver, at zinklagets udseende, tykkelse, struktur, fysiske samt kemiske egenskaber, påvirkes af materialets kemiske sammensatte masse, og af forholdene ved varmforzinkning. Kravene til information mellem varmforzinkere og kunde findes i en serie bilag til standarden.

Nogle varmforzinkningsfirmaer er kvalitetssikrede efter DS/EN ISO 9000. Normalt er laveste lagtykkelseskrav gældende og udseende, som det angives i standarden DS/EN ISO 1461. For at ovenstående krav kan opfyldes, skal kunden give varmforzinkeren oplysninger om stålkvalitet og ønsket lagtykkelsesklasse ifølge standarden.

Materiale tykkelse
Lokal lagtykkelse
(min) µm

Middel lagtykkelse
(min) µm
Stål > 6 mm
7085
Stål > 3 – ≤ 6 mm
5570
Stål ≥ 1,5 – ≤ 3 mm
4555
Stål < 1,5 mm
3545
Støbegods  ≥ 6 mm
7080
Støbegods < 6 mm
6070

Billede 1. Lagtykkelse på varmforzinket stål iht. DS/EN ISO 1461.

Tykkere belægning end i standarden

I nogle tilfælde kan det være ønskeligt med tykkere belægninger end angivet i standarden. Det kan f.eks. være tilfældet i mere aggressive miljøer, eller hvor man ønsker ekstra lang levetid.
Specifikationen af sådanne tykkere belægninger skal aftales mellem varmforzinkeren og køber, da det f.eks. stiller ekstra krav til stålets kemiske sammensætning og/eller sandblæsning.

Lagtykkelse (µm)Anbefalet siliciuminhold (%)Grænsværdi silicium (%)
Fe/Zn 1150.180.15-0.21
Fe/Zn 1650.250.22-0.28
Fe/Zn 2150.320.29-0.35

Billede 2. Vejledende og grænseværdier for silicium, hvor højere lagtykkelseslag ønskes.

Pladeforzinkning

Tyndplade varmforzinkes efter standard EN 10346 “Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming — Technical delivery conditions”

BetegnelseLagtykkelse
(min) i g/m
2 *
Lagtykkelse
(min) i µm**
350350300(25)
275275235(20)
225225195(16)
200200170(15)
140140120(10)
10010085(7)
* Belægning i mikrometer på en side (kun til information). ** Belægning på begge sider af en kvadratmeter. Minimumsværdien gælder kun for en prøve.

Billede 3. Betegnelse og lagtykkelse på tyndplade.

Branchestandarder

Nordic Galvanizers har i samarbejde med varmforzinkerne, bistået af Force, udarbejdet en række tekniske vejledninger for bl.a.:

• Reparation af skader i zinkbelægninger
• Måling af zinklagtykkelser
• Vedhæftningsprøve

I branchevejledningen ”Måling af zinklagtykkelser” findes der anvisninger for, hvordan lokal- og middellagtykkelser skal måles. Særlig lokallagtykkelse udføres ofte forkert, da man tror, at nogle få målinger udgør den lokale værdi. I stedet skal et begrænset prøvningsområde defineres, hvor tre eller fem målinger udføres. Middelværdien af disse enkelte målinger udgør den lokale lagtykkelseværdi. Middelværdien af tre eller fem testområder udgør siden middellagtykkelsen.