Cirkulær økonomi er blevet et varmt udtryk for både tjenester og produkter. Cirkulær økonomi betyder en model, der er baseret på et kredsløb i stedet for en lineær proces fra udvinding af materialer, fremstilling af produkter, brug og nedlukning/ophugning. Inden for EU arbejdes der målrettet mod en cirkulær økonomi af mange årsager; den store befolkningstilvækst i verden, ansvaret for kommende generationer og behovet for i højere grad at blive selvforsørgende gennem reduceret materiel import. Stål er et vigtigt byggemateriale med mange forskellige anvendelser. I kombination med varmforzinkning, som giver langvarig korrosionsbeskyttelse, bliver stålet endnu mere konkurrencedygtigt og tilpasset den cirkulære økonomi. Med varmforzinket stål leveres innovative løsninger, der optimerer bæredygtighed og gør det muligt at bygge og fremstille efter den cirkulære økonomi.

Varmforzinkning øger levetiden

 Ved varmforzinkning af stål opnås en meget langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse, som giver produktet en stærkt øget levetid. En varmforzinket konstruktion tåler ofte 40-80 års eksponering i et udendørs miljø. Der er også mange eksempler, hvor korrosionsbeskyttelsen har virket endnu længere end som så. Dette medfører en stor miljøbesparelse, fordi en række processer, såsom stålproduktion, forarbejdning, transport etc. reduceres. Hvis konstruktionen, hvori det varmforzinkede stål indgår, ikke længere er nødvendig, kan konstruktionen afmonteres og flyttes. Varmforzinket stål er holdbart og kan transporteres eller opbevares i forventning om nye behov.

Varmforzinkning giver nyt liv

Når zinklaget er forbrugt af korrosion, kan konstruktionerne nemt varmforzinkes igen, hvilket giver produktet yderligere 40-80 års levetid, med en meget begrænset miljøbelastning. Denne arbejdsmetode er begyndt at blive brugt til vejrækværk for flere lande i Europa, og er noget vi helt sikkert også vil se mere af til andre produkter.

100 % genanvendelig

Både stål og zink er desuden 100 % genanvendelige materialer, hvilket betyder, at konstruktionen kan bruges, når den er udtjent. Stålet omsmeltes og bliver til et nyt byggemateriale, som igen kan varmforzinkes og indarbejdes i nye produkter. Ved genanvendelse af en varmforzinket struktur fordampes zinken og opsamles i et filter inden stålet smelter, hvorfra det så tages hånd om.

Hvis et byggemateriale var specielt designet til den cirkulære økonomi, ville varmforzinket stål være et godt eksempel! Men varmforzinkning er en gammel teknologi, der har eksisteret i flere hundrede år, og hvor der er mange korrosionsdata og mange gode eksempler at støtte sig til.

Læs mere om varmforzinket stål i den cirkulære økonomi her: