Problem
Vid varmförzinkning kan ytor, som ligger tätt intill varandra, “smälta ihop”. Då delarna tas isär efter det att zinken stelnat kan den ena ytans zink sitta kvar på den andra ytan.

Vid sammansmälta kontaktytor blir ofta en yta utan zink när detaljerna skiljs åt.

Uppkomst
Sammansmälta kontaktytor kan uppkomma då avståndet mellan två godsytor är minimalt. Vid upptagning och stelning sker en sammansmältning. Vid massförzinkning av korggods med plana ytor ( t ex brickor) sker ofta sammansmältning vid stelning av godset. Vid isärtagning av godsdelarna eller detaljerna uppkommer problemet.

Identifiering
Sammansmältning är lätt att se eftersom den ena godsytan i stort sett saknar zink och den andra har dubbelt så tjockt zinkskikt.

Möjligheter till förväxling
Ingen.

Åtgärder
Håll isär godset vid varmförzinkning eller försök hålla det i rörelse vid upptagning och stelning. ( Obs – detta kan orsaka tryckmärken) . Massförzinkning av plana ytor i korg måste kontrolleras och sorteras efter varmförzinkning. Små skador behöver inte åtgärdas eftersom den omgivande zinken skyddar det skadade stället katodiskt.

Ansvarig
Varmförzinkaren är ansvarig för sammansmälta kontaktytor. Vid massgods, t ex brickor, bör kund och varmförzinkare vara överens om åtgärder.

Inverkan för kund
Mer eller mindre obelagda ytor på ena godsdetaljen.