Information om varmförzinkning

17 juni, 2021

Varmförzinkat stål – anpassat för morgondagens krav

Europas miljöfokus Att bekämpa klimatförändringar är av avgörande betydelse för Europas och världens framtid. Under 2019 godkände EU-ländernas ledare målet att uppnå ett klimatneutralt EU senast […]
17 juni, 2021

Varmförzinkning inom fordonsindustrin

En betydande del av allt stål som varmförzinkas används inom byggbranschen, men även transport- och bilindustrin är stora användare av varmförzinkning som korrosionsskydd. Korrosion inom fordonsindustrin […]
18 juni, 2021

Varmförzinkning, miljö och cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi har blivit ett hett begrepp för både tjänster och produkter. Med cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi, menas en modell som bygger på ett kretslopp istället […]
20 juni, 2021

Viktigt att tänka på vid upphandling av varmförzinkning

För konstruktioner som ska klara en lång livslängd i utomhusmiljö krävs ett pålitligt korrosionsskydd. Varmförzinkning är en mycket bra metod för detta, där det finns en […]
20 juni, 2021

Blogg

I vår blogg presenterar vi nyheter och intressant information om zink och varmförzinkning – det tåliga korrosionsskyddet med oöverträffad livslängd!
20 juni, 2021

Fördelarna med närproducerat gäller inte bara livsmedel!

I Norden har vi höga krav på vår industriproduktion. Lokala myndigheter utför tillståndsprövningar och kontrollerar att givna gränsvärden inte överskrids. Att personalen har avtalsenlig lön, betald […]
22 oktober, 2021

Laddstationer för elbilar – ny intressant produkt i infrastrukturen

Antalet offentliga laddstolpar i Sverige är betydligt färre än behovet. Det menar i alla fall bilistorganisationen M Sverige som har granskat tillgängliga laddningsmöjligheter i samhället.  Slutsatsen […]
3 januari, 2022

Varmförzinkning och korrosivitetsklasser

I vilka korrosivitetsklasser kan varmförzinkat stål användas? Denna fråga är vanligt förekommande, då det ofta bara anges en specifik korrosivitetsklass i upphandlingsunderlaget när ytbehandling ska beställas. […]
4 januari, 2022

Varmförzinkat stål i kustmiljöer – fungerar det?

Arkitekter, ingenjörer och föreskrivare efterfrågar ofta erfarenheter från tidigare konstruktioner då de ska bedöma material för ett specifikt användningsområde. Detta är en god idé – den […]