Nordic Galvanizers är branschorganisationen för varmförzinkningsföretag i Norden. Tillsammans med zinkproducenten Nya Boliden, med verksamhet i Kokkola, Finland samt i Odda, Norge, driver föreningen ett informationskontor som är beläget i Danderyd norr om Stockholm.

Informationskontorets uppgift är att ge service till användare av varmförzinkat gods i ytbehandlings-, korrosions-, miljö-, utbildnings- och tekniska frågor. Andra viktiga uppgifter är forskning och standardisering samt att verka som remissorgan.

Genom NG är de nordiska varmförzinkarna också lierade med European General Galvanizers Association  (EGGA) och International Zinc Association (IZA), vilket innebär att det finns tillgång till det mesta av kunskapen som rör zink och dess användning. Informationskontoret arbetar framför allt med råd och vägledning i förzinkningsfrågor till kunder och presumtiva kunder. Rådgivningen sker via telefon och mail från kontoret samt vid konferenser eller på plats i form av interna kurser.

Informationskontorets personal biträder också vid besiktningar och reklamationer inom området.

Nordic Galvanizers har givit ut ett antal böcker och broschyrer, bl a “Handbok i varmförzinkning”, “Praktiska råd vid varmförzinkning” och broschyren “Val av stål vid varmförzinkning”, vilka alla vägleder kunden i olika situationer. På miljösidan finns boken “Zink – resurs och/eller hot”, som är en faktaredovisning om zinkens användning och påverkan på naturen, samt den populärvetenskapliga broschyren “Zink – en metall i kretsloppet”. Se närmare under fliken “Litteratur” för information och beställning.

Nordic Galvanizers styrelse 2020-2021                                   

(Uppdaterad Jan 2021)

Styrelsen för Nordic Galvanizers består av åtta personer – två varmförzinkare ifrån varje land. Därutöver har varje land en även suppleant. Ordförande är Lars-Göran Tylebrink.

Board member: Company: Alternate: Company:
DenmarkHenrik Steen-Jørgensen
Niclas Adelsparre
DOT AS
Zinkpower
John Andersen PN Beslagfabrik A/S
FinlandPekka Poutiainen
Ralf Sohlström
Recion Oy
Aurajoki Oy
Jorma Panula New Boliden AB
NorwayJarle Bjørdal
Geir Ove Salte
Vik Ørsta AS
NOT Varmforzinkning AS

Ole Morten Skjold

Zinken AS
Sweden Jan Uhrberg
Lars-Göran Tylebrink
DOT Halmstad
DOT Eskilstuna

Daniel Asplund representerar New Boliden AB i styrelsen.

Varmförzinkningshistoria

ÅrtalHändelse
1700-taletI Frankrike används varmförzinkning till hushållsartiklar (kastruller) i stället för den dyrare förtenningen.
1800-taletI England används varmförzinkad plåt till skeppsbyggen och hustak. Även varmförzinkad spik förekommer.
1837Den moderna varmförzinkningen föds genom att fransmannen Sorel får patent på en fluss, som i princip är densamma som fortfarande används.
1870-taletDe första nordiska anläggningarna startas i Sikeå och Karlskrona.
1895Stockholms Galvaniseringsfabrik startar.
1930-taletÖsterrikaren Bablik ger ut den första varmförzinkningshandboken, kallad för varmförzinkarnas bibel.
1950Nordisk Förzinkningsförening bildas av Danmark, Finland, Norge och Sverige.
1970-taletSamarbetet med zinkproducenterna inleds.