Ett gott resultat vid varmförzinkning fordrar rena stålytor. Färg, olja, fett och tjära får inte finnas på stålytan. Dessa föroreningar kan ge svarta fläckar på godset efter varmförzinkning. Att ta bort sådana föroreningar fördyrar behandlingen hos varmförzinkaren. Ibland är de dessutom svåra att upptäcka och ger sig inte tillkänna förrän varmförzinkningen är utförd. Om man då måste göra om behandlingen blir det självklart också dyrare.

Termiskt skärning, d.v.s skärning gas, plasma eller laser, hettar upp godset, vilket både kan ge en härdning och förändringar i den kemiska sammansättningen hos stålytan. Detta leder ofta till lägre skikttjocklek och försämrad vidhäftning. För att minska effekterna av värmepåverkan bör termiskt skurna ytor blästras eller slipas före varmförzinkning.

.