Problem
Rester av en gul- och grå(svart)aktig blanding av aska och flussmedel samt zinkoxid och zinkklorid blir ibland kvar på godset. Med tiden kan blandningen sönderdelas under inverkan av luftfuktighet och ge upphov till begränsad korrosion.

Uppkomst
Dåligt avskummad badyta kan medföra att ask- och flussmedelsrester fastnar på godsets yta vid upptag ur badet. Ofta fastnar resterna i svåråtkomliga hörn.

Identifiering
Ask- och flussmedelsrester känns lätt igen på färgen samt utseendet.

Möjligheter till förväxling
Ingen.

Åtgärder
Skaka godset eller för det upp och ned i badet så att aska och flussmedelsrester släpper från olika vrår av godset. Se till att hålla zinkbadets yta ren vid upptagning av godset.

Ansvarig
Varmförzinkaren är ansvarig för aska och flussmedelsrester på godset. I skrymslen utan luftningsmöjlighet (dvs om hål saknas) är konstruktören (tillverkaren) ansvarig.

Inverkan för kund
Kan nedsätta korrosionsmotståndet på de platser där det inte avlägsnats.