Problem
Flagning innebär att delar av skiktet lossnar, antingen vid stålytan eller mellan de intermetalliska faserna som skiktet är uppbyggt av.

Uppkomst
Flagning kan ske om skiktet utsätts för slag eller stötar eller om det förzinkade stålet bockas eller deformeras på annat sätt.

Identifikation
Flagning är lätt att konstatera. Ofta går det att peta bort delar av skiktet runt den flagade ytan.

Möjligheter till förväxling
Avflagning kan förväxlas med spjälkning.

Åtgärder
Tjocka skikt bildade på stål med högt kiselinnehåll är känsligare för flagning. Problemet kan minskas betydligt om ett stål med lägre kiselhalt väljs. Stålytan ska vara väl rengjord före förzinkning för optimal vidhäftning.

Ansvarig
Kunden er ansvarig för flagningsproblem som uppstår om orsken är att ett olämpligt stål valts. Varmförzinkaren är ansvarig om otillräcklig rengöring är orsaken.

Inverkan för kund
Avflagning innebär att korrosionsskyddet försämras om flagningen frilägger en yta större än en kvadratcentimeter. Mindre flagade områden åtgärdas med reparation medan större flagade områden kan innebära att godset behöver förzinkas om.