Problem
Deformation innebär att godsets form eller mått förändras vid varmförzinkningen. Kraftigare deformation kan leda till att godset spricker.

Uppkomst
Deformation uppkommer då spänningar finns i godset, t ex från kallbearbetning eller svetsning . Infästning av material utan möjlighet att utvidgas kan också leda till deformation, vilket även konstruktioner ihopsvetsade av delar med olika tjocklek kan ge. Deformation kan också uppstå vid felaktig behandling av godset i samband med transport eller varmförzinkning.

Identifiering
Det är lätt att visuellt eller genom mätning konstatera att godset är deformerat.

Åtgärder
Gods med egenspänningar ska helst avspänningsglödgas före varmförzinkning. Infästningar, som kan leda till deformation så som skruvförband eller nitning ska fästas in efteråt. Vid misstanke om att godset kan deformeras är det lämpligt att utföra provdoppning av ett par detaljer innan större volymer varmförzinkas. Det är viktigt att få ned godset i badet snabbt för att undvika temperaturgradienter. Ibland kan dock detta vara svårt på grund av konstruktionsutformningen.

Ansvarig
Varmförzinkaren bör vid offert informera kunden om att godset kan deformeras av värmen i zinkbadet. Om kunden ändå väljer att varmförzinka godset utan att vidta några åtgärder är kunde ansvarig. Gods som deformeras på grund av oaktsamhet ansvarar den berörde för.

Inverkan för kund
Deformation kan innebära att godset blir obrukbart. Om estetiska och funktionella krav tillåter att konstruktionen ändå går att använda så är kunden som ska fatta beslut om den går att använda eller ej.