Rene ståloverflater

Rene ståloverflater er en forutsetning for god varmforzinking. Overflatene må derfor være fri for maling, fett, olje, og tjære. Slike forurensninger lar seg ikke fjerne ved normal forbehandling, og vil gi bare flekker.

Slike forurensninger må fjernes ved spesiell avfetting, sandblåsing, eller sliping, noe som fordyrer behandlingen.

Forurensningene kan iblant være vanskelige å se, og kommer ikke fram før etter forzinkingen. Fordyrende reforzinking kan da bli nødvendig.