NS-EN ISO 1461 – Varmforsinkede belegg på fabrikkerte jern- og stålprodukter- Spesifikasjoner og prøvingsmetoder

EN ISO 14713 – Protection against corrosion of iron and steel in structures – Zinc coatings – Guidelines and recommendations: 

Part 1 – General

Part 2 – Hot Dip Galvanizing

Generelle krav

Standarden NS-EN ISO 1461 angir at zinkbeleggets utseende, tykkelse, struktur, og fysiske og kjemiske egenskaper påvirkes av godsets kjemiske sammensetning, masse, og av forholdene ved forzinkingen. Krav til informasjonsutveksling mellom bestiller og leverandør (forzinker) er gitt i en serie bilag til standarden.Normalt er minste kvalitetskrav til beleggtykkelse og utseende det som angis i standard EN ISO 1461. For at ovennevnte krav skal oppfylles skal kunden informere varmforzinkeren om stålkvalitet og ønsket beleggtykkelse etter standarden.

Godstykkelse mmLokal beleggtykkelse
µm
Gjennomsnitts
beleggtyckelse
µm
Stål > 6 mm
7085
Stål > 3 – ≤ 6 mm
5570
Stål ≥ 1,5 – ≤ 3 mm
4555
Stål < 1,5 mm
3545
Gjutgods ≥ 6 mm
7080
Gjutgods < 6 mm
6070

Beleggtyckelser etter NS-EN ISO 1461.

Tykkere belegg enn standardkrav

I noen tilfeller kan det være ønskelig med tykkere belegg enn det som angis i standarden; f. eks. i mer aggressive miljøer, eller om lang levetid kreves. For å oppnå disse, må stålets Silisium innhold være innen de angitte verdier, bilde 2.

Beleggtykkelse (µm)Gjennomsnittsverdi
silisium (%)
Grenseverdier silisium (%)
Fe/Zn 1150.180.15-0.21
Fe/Zn 1650.250.22-0.28
Fe/Zn 2150.320.29-0.35

Bilde 2. Gjennomsnitts- og grenseverdier for silisium for å oppnå tykker belegg.

Tynnplater

Tynnplater varmforzinkes etter  EN 10346; “Kontinuerlig varmmetalliserte flate stålprodukter for kaldforming – Tekniske leveringsbetingelser”

Symbol
Gjennomsnitts
beleggtyckelse (min)
g/m2 *
Gjennomsnitts
beleggtyckelse (min)
i µm**
Z1001007
Z140 14010
Z18018013
Z20020014
Z22522516
Z27527520
Z35035025
Z45045032
Z60060042

Bilde 3. Beleggtyckelse tynnplater .

* Belegg på begge sider av en kvadratmeter.

** Belegg i mikron på den ene siden av platen (kun for informasjon).

Bransjestandarder

For varmforzinket stykkgods finnes også bransjestandarder for

• Måling av beleggtykkelse
• Etterbearbeiding
• Vedhefts prøving

For gjengede detaljer finnes egne standarder med informasjon om muligheter til å underskjære utvendig gjenger (skruen), eller overskjære innvendige.Tynnplater varmforzinkes etter EN 10346. For andre norske standarder, krav, etc. se www.overflate.no www.standard.no.

General delivery terms for subcontracted surface treatment through hot dip galvanizing: