Nordic Galvanizers er en sammenslutning av nordiske varmforzinkere. Foreningen driver rådgivning og informasjon for å utvikle bransjen til fordel for alle som kommer i kontakt med varmforzinkingsmetoden.

Foreningens formål er:

  • økt bruk av varmforzinket stål
  • bidra til teknisk utvikling
  • rådgiving og utdannelse
  • et godt miljøvern i bransjen
  • samarbeid med berørte instanser
  • fremme forskning og utvikling
  • være nøytral i tvistespørsmål 

Foreningen driver et rådgivnings- og informasjonskontor i Stockholm, som gir råd og veiledning relatert til zink og overflatebehandling, korrosjonsbeskyttelse, miljøspørsmål, utdanning og tekniske løsninger. Forskning og standardisering er også viktige tema for informasjonskontoret.

Nordic galvanizerser tilsluttet EGGA (European General Galvanizers Association) som behandler bransjespørsmål på det europeiske plan.

The board of Nordic Galvanizers                                   

The board of Nordic Galvanizers consists of eight people – two galvanizers from each country. In addition, there is also an alternate from each country. Chairman: Lars-Göran Tylebrink.

Board member: Company: Alternate: Company:
DenmarkHenrik Steen-Jørgensen
Niclas Adelsparre
DOT AS
Zinkpower
Morten NygaardFyns Galvanisering
Finland Pekka Poutiainen
Ville Sinkkonen
Recion Oy
Aurajoki Oy
Jorma Panula New Boliden AB
Norway Jarle Bjørdal
Geir Ove Salte
Vik Ørsta AS
NOT Varmforzinkning AS

Ole Morten Skjold

Zinken AS
Sweden Jan Uhrberg
Lars-Göran Tylebrink
DOT Halmstad
DOT Eskilstuna
Tomas HällgrenGallac Produktion AB

Daniel Asplund represents New Boliden AB in the board.

Litt varmforzinkingshistorie

1700-talletI Frankrike benyttes varmforzinking til husholdningsartikler (kasseroller).
Den franske kjemikeren Melouin oppdaget allerede i 1741 at zink kan beskytte stål mot korrosjon.
1800-talletI England benyttes varmforzinkede plater til skipsbygging og hustak. Varmforzinket spiker kommer.
1837Den moderne varmforzinkingen fødes gjennom at franskmannen Sorel innførte beising i svovelsyre som forbehandling. 10. mai 1837 sendte han inn sin første patentsøknad på varmforzinking. Den metoden som Sorel søkte patent på, anvendes i sine hovedtrekk også i dag.
1870-talletDe første nordiske bedrifter som utførte varmforzinking startet i Sikeå og Karlskrona i Sverige.
1930-talletØsterrikeren Bablik ga ut den første varmforzinkingshåndboken som gikk under navnet varmforzinkernes bibel.
1950Nordisk Forzinkingsforening stiftes av Danmark, Finland, Norge og Sverige.
1970-talletSamarbeid med zinkprodusentene innledes.