Problem
Droppar och rinningar är zinkdroppar eller tunna zinkflagor , som hänger kvar på förzinkningsgodsets avrinningskanter. Detta kan erhållas även på andra ställen på godset om lutningsvinkeln är för dålig vid upptag ur zinkbadet. Invändigt i rör kan rinningar uppstå vid svetsvulster.

Uppkomst
Uppkommer på kanter och vulster då den avrinnande zinken stelnar vid upptagning ur badet. Zinkens oxidation bidrar också till droppar och rinningar eftersom den gör zinken mer trögflytande. även upptagningshastighet och upptagningsvinkel påverkar.

Identifiering
Droppar och rinningar ses lätt med blotta ögat.

Möjlighet till förväxling
Ingen.

Åtgärder
Kontrollera upptagningshastighet och vinkel. Stryk bort dropparna från godset efter upptagning strax innan skiktet stelnar. En våt borste kan både ta bort dropparna och tvinga zinken att stelna. Kvarvarande droppar och framförallt vassa piggar ska avlägsnas då godset kontrolleras efter varmförzinkning. Runda droppar och rinningar av mindre storlek behöver inte avlägsnas om de inte inverkar på konstruktionens funktion, eftersom de utgör ett förstärkt korrosionsskydd.

Ansvarig
Varmförzinkaren.

Inverkan för kund
Piggar kan ge handskador vid hantering. Rinningar kan störa om de förekommer på funktionsytor.