Problem
På varmförzinkat gods uppträder ibland brunröda rostfläckar, vilka kan se ut som talrika små fläckar, större fläckar, ränder eller dylikt.

Uppkomst
Gemensamt för alla dessa rostfläckar är att de uppkommit genom att järnföremål i form av band, spån, tråd, stålsand, plattjärn eller liknande varit i kontakt med det varmförzinkade godset efter förzinkningen. Korrosionsprodukter från dessa främmande föremål har då runnit ned på den förzinkade ytan eller spridit sig från föremålen i de fall de ligger på den förzinkade ytan.

Identifiering
Kan lätt identifieras genom att skrapa försiktigt på rostfläcken. Finns det zink under denna så är den orsakad av främmande rost.

Möjligheter till förväxling
Kan inte förväxlas med materialkorrosion, som förutsätter att basmaterialet korroderar.

Åtgärder
Banda inte förzinkat gods med vanligt stålband eller tråd. Slipa eller blästra inte stål i närheten av förzinkat gods. Lägg inte förzinkat gods på våta järnföremål eller våta järnföremål på förzinkat gods. Sätt inte upp detaljer med sämre korrosionsskydd på varmförzinkade ytor. Efter några år kan detaljen korrodera med fula rostrinningar som följd.

Ansvarig
Varmförzinkaren är ansvarig före leverans och kunden efter leverans.

Inverkan för kund
Endast estetisk inverkan.